Nyhetsbrev

 

Årsmötet är framflyttat sedan i våras pga Covid19-Pandemin!

Riksföreningen för Konstkultur och Hälsa

Kallelse till årsmöte

Tid: 10 december 2020

Deltagare: Medlemmar och berörda

Mötet sker genom ett gruppsamtal i telefon och eventuellt digitalt
  1. Mötets öppnande

  2.   Dagordningens3    Årsmötets behöriga utlysning

4    Val av mötesordförande

5    Val av mötessekreterare

6    Val av justerare

7    Styrelsens verksamhetsberättelse

8    Den ekonomiska berättelsen. Eventuella överskottets överförande

9    Revisionsrapporten

10 Styrelsens ansvarsfrihet.

11  Valberedarens rapport och val av styrelseledamöter

12  Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret

13. Eventuella stadgeändringar

   14. Övriga frågor

   15. Mötets avslutande

 

Ad 7 Verksamhetsberättelse

Ordförande har under året varit Britt- Maj Wikström                                                                       Styrelseledamöter : Lars Olov Bygren Jmmy Gustafsson Stefan Hedström Marianne Watz och Gunnel Hall. Valberedare inför årsmötet har varit Anna Toresdotter. Revisorer: Julia Romanowski och Maria  Basz.                                                                                                                                                      Styrelsen har under året 2019 haft 5 protokollsförda möten:14 februari, 16 maj, 18 september, 24 oktober, 5 december. Årsmötet hölls 21 mars på Sture café, Karlavägen-Sturegatan,  Stockholm

Medlemmarnas dag den 12 november hade två programpunkter modererade av Jimmy Gustafsson:     1. Medborgardialog om bemötande vid mental demens, refererat av Jimmy Gustafsson                         2. Gymnasieungdomar under stress i Farsta Järfälla och Norrtälje.
Kulturell stimulans i syfte att bevara välbefinnandet. Föredraget av Sara Lindström.

Föreningen inbjöd till studibesök på Historiska museet 5 december.Ett längre nyhetsbrev har skickats ut från ordföranden till medlemmarna under året.Föreningens hemsida och faceboook uppdatering har ombesörjts av Stefan Hedström som den 18 februari utökat föreningens kontaktvägar till medlemmarna genom att öppna ett instagramkonto för föreningens räkning.Medlemmarna har också löpande fått information.

 

 

Riksföreningen för Konstkultur och Hälsa

Kallelse till öppet årsmöte

Tid: 21 mars kl 13-15, 2019

Plats: Konditori Sture, korsningen Sturegatan-Karlavägen,  Stockholm,

Deltagare: Medlemmar och andra intressenter

1.      Mötets öppnande

  2.   Dagordningens godkännande

3    Årsmötets behöriga utlysning

4    Val av mötesordförande

5    Val av mötessekreterare

6    Val av justerare

7    Styrelsens verksamhetsberättelse

8    Den ekonomiska berättelsen. Eventuella överskottets överförande

9    Revisionsrapporten

10 Styrelsens ansvarsfrihet.

11  Val av ordförande

12  Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret

13. Valberedningens rapport och val av nya styrelseledamöter

14. Programpunkt:  Dansperformance som rehabilitering i samarbete mellan konstnär och landsting

      Kort information av Jimmy Gustafsson.                                                                                                                                                                                                                                                                 15. Mötets avslutande

 

Ad 7. Verksamhetsberättelse

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nedanstående sammansättning:

Britt-Maj Wikström, ordförande, vald till årsmötet            2019

Marianne Watz  vald till årsmötet                                      2019

Gunnel Hall, skattmästare, vald till årsmötet 2019

Stefan Hedström vald till till årsmötet                                2019

Olle Bygren vald  till årsmötet                                           2019

Jimmy Gustafsson vald  till årsmötet                                  2021                                   

Valberedare  Marika Holm

Revisor: Julia Romanowski, Maria Basz

 

Under året har 4 styrelsemöten avhållits,  1 medlemsbrev publicerats på hemsidan, inbjudits till 20 konstutställningar samt en Medlemmarnas Dag arrangerats.

Vid den senare presenterade nyutnämnde Professorn i Kultur och hälsa vid Musikhögskolan i Stockholm, Eva Bojner Horwitz sina prioriteringar i forskningsarbetet kommande år.

Mycket att se fram emot.

 

Kallelse också till öppet konstituerande möte i den nya styrelsen

Tid: Omedelbart efter mötets avslutande

Plats: Konditori Sture, korsningen Sturegatan-Karlavägen, Stockholm

1. Mötets öppnande

2. Föreningens tecknande

3. Aktiviteter 2019

3. Nästa möte

4. Mötets avslutande

Ordf                                    Sekreterare

Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa
Inbjudan till årets medlemmarnas Dag den 3/12 2018, kl 15-17.
Som vanligt träffas vi i Svensk Sjuksköterskeförenings vackra lokaler på Baldersgatan 1 i Stockholm.
Årets föreläsare är Eva Bojner Horwitz berättar om sitt arbete 
Hon är nytillträdd professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid KMH är docent i socialmedicin, kulturhälsoforskare, fysioterapeut och registrerad dans- och rörelseterapeut.
Eva undervisar och forskar inom musik/dans/teater och är framför allt intresserad av hälsa, kreativitet,  Artists in Residence (AiR) och utbildning för musiker i vårdsystem är två av hennes pågående projekt.
Eva är medgrundare och senast utbildningsansvarig vid Centrum för Social Hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet (KI).och har  författat bl.a. Kultur för hälsans skull” och ”Kulturhälsoboxen" – en bokserie som representerar områdena musik, dans, teater, film, bild och stillhet.
Anmälan görs genom att svara till: info@stefanhedstrom.se
Varmt välkommen!
 
Medlemskap i RKKH ger dig under 2018/19 möjlighet att utan kostnad delta i två konferenser där ny forskning och utvecklingsarbete presenteras. Dessutom kan du delta i guidade visningar på museer till reducerat pris. Du har även möjlighet att dela med dig av dina kulturupplevelser, eller berätta om din egen verksamhet inom området kultur och hälsa. Medlemsavgiften för enskild person kan sättas in på Postgiro 304968-1 eller betalas vid ankomsten.
Boka redan nu in medlemmarnas Dag 3/12 2018 15.00-17.00!
Föreningens intentioner
Riksföreningen för Konst Kultur och Hälsa verkar för att människor i alla sammanhang ska aktivera sig som publik för konst. Likaså verkar den för att konstkulturens värden
för livskvalitet och hälsa ska bli väl tillvaratagna, att god konst ska bli lättillgänglig, i vårdmiljöerna lika väl som ute i samhället. Forskning om betydelsen av musik, bild, dans, och teater för livskvalitet och hälsa presenteras på föreningens hemsida samt via nyhetsbrev och på medlemmarnas dag.
Britt-Maj Wikström, ordförande

GDPR

Du har säkert hört talas om GDPR och den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 och som syftar till att stärka den enskildes integritet. Med anledning av detta vill vi upplysa dig om att vi har uppdaterat vår integritetspolicy.

Dina personuppgifter, som till exempel namn, adress, e-mail, telefonnummer och uppgifter som du registrerat självmant hos oss, lagras på ett tryggt och säkert sätt i våra system.

Du finns även med på de listor från systemet som vi använder för att skicka ut nyhetsbrev. Nyhetsbrev skickas till angivna e-postadresser. Om du inte vill ha utskick från oss kan du när som helst 
avregistrera dig genom att svara till info@stefanhedstrom.se

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa

Inbjudan till årets medlemmarnas Dag den 23/11 2017, kl 15-17.

Som vanligt träffas vi i Svensk Sjuksköterskeförenings vackra lokaler på Baldersgatan 1 i Stockholm. Vi bjuder på föreläsning tillsammans med Annika Ottander, curator för utställningen Kännbart. utställningen undersöker vi hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser lika dana? Spelar det någon roll?Annika är konstnär, beteendevetare och utställningsformgivare. I Kännbart arbetar hon särskilt curatoriellt, med vandringsutställningen, workshops och utvärderingar. Efter föreläsningen gör vi ett besök på Sven Harrys konstmuseeum till reducerat pris. Kl 17 möter vi utställningsproducent Joshua Webber som ger oss en introduktion till utställningen ”Den osynliga kroppen - konst i vetenskapen”.

Anmälan görs genom att svara till info@stefanhedstrom.se

 

Varmt välkommen!

Föreningens intentioner

Riksföreningen för Konst Kultur och Hälsa verkar för att människor i alla sammanhang ska aktivera sig som publik för konst. Likaså verkar den för att konstkulturens värden
för livskvalitet och hälsa ska bli väl tillvaratagna, att god konst ska bli lättillgänglig, i vårdmiljöerna lika väl som ute i samhället. Forskning om betydelsen av musik, bild, dans, och teater för livskvalitet och hälsa presenteras på föreningens hemsida samt via nyhetsbrev och på medlemmarnas dag.

RKKH utkommer nu med 2017-års tredje nyhetsbrev. Hoppas du hittar något att läsa som fångar ditt intresse.

Verksamhet  under året

Camilla Carlberg och Kajsa Segerstedt har delat med sig av sina erfarenheter av bildsamtal med äldre respektive barn. Mer information finns på vår hemsida

Medlemskap i RKKH ger dig under 2017 möjlighet att utan kostnad delta i två konferenser där ny forskning och utvecklingsarbete presenteras. Dessutom kan du delta i besök på bla museer till reducerat pris. Du kan även berätta om din egen verksamhet inom området kultur oh hälsa. Medlemsavgiften för enskild person kan sättas in på Postgiro 304968-1 

Önskar du inte vårt nyhetsbrev kontakta webbansvarig Stefan Hedström på info@stefanhedstrom.se

 Britt-Maj Wikström, ordförande

 

NYHETSBREV NR 3 2017

 

Filmtipstips hösten 2017

Loving Vincent  har haft premiär 22 Oktobrt 2017 bla på Zita. I sex år har hundratals konstnärer målat 65000 bildrutor i exakt van Gogh-stil med extrem omsorg om färger och linjer. En deckarhistoria utgör intrigen.

”Shapeshifters” Klarabiografen i Kulturhuset. Filmessä: Migration, flerspråkighet och hemlängtan utan minnen står i fokus. Ramen är en antirasistisk demonstration där Sophie (regissör och huvudperson) får syn på en vän Hon inleder en inre dialog om uppväxt, identitet och utanförskap. Filmen avslutades med panelsamtal mellan forskare, regissör och konstnär.

”The sqare” Dramakomedi som är en samtidssatir som utgör kaos i konstvärlden.

”Dunkirk” Krigsdrama, gripande om en dramatisk räddningsaktion under andra världskriget 

Utställningar – Konst under 2017

”Form och färg André Lhote och svensk kubism” Waldemarsudde, Stockholm tom 21/1 2017. Museet har kartlagt de 200 svenska konstnärer som studerade för Lhote på hans konstskola i Paris.  Lika många kvinnliga som manliga konstnärer skildras i katalogen. 

Lhotes motiv är konventionella – båthamn, popplar och sovande kvinna. Han har sina rötter i Cézanne.

Läs mer i DN, Jessica Kempe

”Manipulera världen. Aktivera Öyvind Fahlström” Moderna Museet i Stockholm tom 21/1 2017. Utställningen handlar om konstnären som aktivist. Konstnären byter perspektiv och position. Bakgrunden är ett flerårigt forskningsprojekt kring Fahlströms måleri, installationer, gatuaktioner, film, teater etc 28 konstnärer från olika världsdelar har följt honom i spåren. Läs mer i DN 22/10 Ingela Lind.

Teaterföreställningar 2017

Varför är det så viktigt att fler börjar gå på museer?

Våra museer rymmer berättelser om var vi kommer ifrån och vilka vi är. Våra museer skapar förutsättningar för att ställa frågorna ”vart ska vi?”, ”vilka är vi?” och ”vem är jag?”. Det blir varken större eller mindre än så.

Varför behövs konstarterna

I DN kan man i dag, 30 Oktober, läsa om varför så är fallet. Ulf Dalnäs står för texten. Barnet föds med språket, men behöver träna för att erövra detta. Barnet härmar och deltar i samtal under hela livet. Inget språk är givet på förhand. I varje språk finns inbyggda kunskaper. Upphör vi att kommunicera med ett språk upphör detta. För att förstå och kritiskt granska en komplex värld krävs mer än kunskap via ord och texter.

Konstens värde!

Konsten måste få tänja på gränser, utmana tabun och ifrågasätta konventioner. Ett exempel på konstnärer som provocerade var impressionisterna. Den ansågs som grov och ful och var en estetisk utmaning. Konst som inte sällan provocerar är den konst som utmanar sexuella tabun. Periodvis är konsten bärare av politik och ideologi. Denna konst lyckas ofta framkalla moralisk indignation. Estetiska såväl moraliska provokationer behövs, om inte både konsten och samhället och den enskilde individen ska stagnera.

Konstens värde finns i de levande möten som ett konstverk ger tillgång till. Att då konsten, med få undantag, är frånvarande i skolan och biblioteken, är inte gynnsamt för varken de yngre eller äldre i ett gott samhälle. Frågan vi måste ställa oss: Hur skapar vi världens bästa skola i ett samhälle som marginaliserar konsten?

Konsten - en frizon i en vård gemenskap

Konstbilder ger bilder att bearbeta i minnet. De lyfter fram eller tydliggör en ny verklighet. Vägen att lära känna verkligheten sägs inte sällan gå genom språket, men lika mycket genom sinnen, seendet och prövandet. Konsten kan hjälpa oss att hitta fram till våra erfarenheter. En målning eller skulptur vill väcka vår fantasi och känsla. I en vård gemenskap kan frågor lyfts fram som inte annars skulle ge näring och mening i samtalet.

Varför är läsning bra!

Även om det händer mest med hjärnans utveckling när vi är unga, så utvecklas de språkliga funktionerna långt upp i åren – ända in i pensionsåldern.

Det räcker inte med att prata för att lära sig ett språk. En sjuttonåring som läst eller lyssnat till texter under flera år har ett ordförråd på 50-70000 ord. Detta kan jämföras med en sjuttonåring som inte gjort detta. Hen har ett ordförråd på 15-17000 ord. En vuxen individ behöver ett ordförråd på 50000 ord för att kunna ta del av nyhetssändningar, läsa en tidningstext och ta del av instruktioner. 

Självklarheter som tål att lyftas fram

Konst är bild antingen den är statisk eller rörlig, föreställande eller konkret, två eller tredimensionellt, så är det en bild. En självklarhet som inte alltid så självklar

Det sällsamma med böcker, musik, filmer och pjäser är ju att de verkar i läsarens eller åskådarnas inre. De väcker våra tankar, känslor, bilder, skapar sinnliga reaktioner. Så fort vi öppnar en bok går vi in i ett fascinerande samspel med författaren. 

Är det en plikt att vara kulturaktiv? Kanske! Kanske inte! Om en koppling görs till den omfattande forskning som finns idag som visar samstämmigt att musik, teater, bokläsning, film, bildkonst är av stor betydelse för vår hälsa. Det är således inte oväsentligt att stimulera till kulturaktivitet för varje enskild individ, men även ur ett folkhälsoperspektiv.

Nyheter

Timbro förlag har gett ut Lars Anders Johanssons bok Att dansa efter maktens pipa - kultur i politikens tjänst, en exposé över svensk kulturpolitik från 1930-talet till idag. En av dem som läst den är Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter. Den har också recenserats av Lars Ragnar Forssberg på vlt.se

Riksdagen har antagit regeringens förslag om kulturarvspolitiken, vilket bland annat innebär en ny museilag från 1 juli. I lagen förtydligas att politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i museiverksamheterna.

Riksdagen riktar också sex uppmaningar till regeringen om kulturarvsfrågor. Det gäller bland annat att utreda hur samarbetet mellan museernas verksamhet och undervisningen i skolan kan stärkas

__________________________________________________

 

 

 

 

Kära intressent av Riksföreningen KonstKultur och Hälsa  RKKH!

 

Vi kommer att anordna en extra konferens den 25 april 2017  kl 14 - 16.30 med Camilla Carlberg och Karin Segerstedt på Baldersgatan 1 i Stockholm.

Camilla Carlberg - fil.kand. med inriktning psykologi, dipl. montessoripedagog
för åldern 0-3 år, grundare av Småbarnspedagogutbildningen 1997 och medförfattare
till "Småbarnens egen läroplan - Lpfö 98/10 tolkad utifrån 1-3 åringars behov”.

Karin Segerstedt - äldrepedagog med specialutbildning i kultur/omvårdnad och projektledare i Kulturhälsovård, ett arbetssätt som fokuserar på 'De Fyra Årstiderna & Våra Fem Sinnen’
som del i vardagsmiljön inom äldreomsorg och demensvård.

Karin och Camilla kommer här att utgå ifrån bildmaterialet Vårt hem jorden, som består av
25 runda färgfoton och representerar universum, solen, jordens sfärer och livsformer
samt människans grundläggande behov och förmågor. 

Det unika med detta material är att det går att använda såväl i förskolan och grundskolan 
som på gymnasiet och i vuxengrupper - och vem vet, efter denna dagen kanske också
inom äldreomsorgen.

Till Baldersgatan hittar du enkelt från Tekniska Högskolans Tunnelbanestation. Baldersgatan ligger på motsatt sida av Valhallavägen med ett par minuters gångväg. Lokal är Sjuksköterskornas Hus, en vacker byggnad med gamla anor.

Anmäl deltagande genom att svara på detta e-mail!

Varmt Välkomna!

 

Riksföreningen för Konstkultur och Hälsa

Kallelse till öppet årsmöte
Tid: 28 mars 2017 kl 15-17
Plats: Sjuksköterskornas Hus, Baldersgatan 1, Stockholm
Deltagare: Medlemmar och andra intressenter
1. Mötets öppnande
2. Dagordningens gokännande
3 Årsmötets behöriga utlysning
4 Val av mötesordförande
5 Val av mötessekreterare
6 Val av justerare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse
8 Den ekonomiska berättelsen. Eventuella överskottets överförande
9 Revisionsrapporten
10 Styrelsens ansvarsfrihet. Styrelsemedlemmarna deltar inte i beslutet.
11 Val av ordförande
12 Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret
13. Valberedningens rapport och val av nya styrelseledamöter
14. Traditionell utlottning Lottpris 50 kr per lott.
Medlemmar och andra deltar i utlottningen på lika villkor.
15. Förslag till 2017 års aktiviteter från mötesdeltagarna.
16. Mötets avslutande

Ad 7. Verksamhetsberättelse
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nedanstående sammansättning:
Britt-Maj Wikström, ordförande, vald till årsmötet 2017
Marianne Watz vald till årsmötet 2019
Gunnel Hall, skattmästare, vald till årsmötet 2019
Stefan Hedström vald till till årsmötet 2019
Olle Bygren vald till årsmötet 2019
Jimmy Gustafsson vald till årsmmötet 2018
Valberedare Marika Holm
Revisor: Julia Romanowski, Maria Basz

Under året har 4 styrelsemöten avhållits, besök på Thielska galleriet genomförts,
samt en Medlemmarnas Dag arrangerats.
Vid Medlemmarnas dag som inträffade i oktober inledde Äldrepedagogerna i Upplands-Bro Mirjam Brocknäs och Fredrik Eliasson och Konstnären Anna Thoresdotter och gav inblickar i sina respektive arbetssätt, varpå följde diskussion och mingel. Mycket uppskattat.

Kallelse till öppet nya styrelsens konstituerande styrelsemöte
Tid: Omedelbart efter mötets avslutande
Plats: Samma som årsmötets lokal
1. Mötets öppnande
2. Föreningens tecknande
3. Aktiviteter 2017
3. Nästa möte
4. Mötets avslutande

 

 

RIKSFÖRENINGEN FÖR KONSTKULTUR OCH HÄLSA
NYHETSBREV NR 1 2017

Föreningens intentioner

Riksföreningen för Konst Kultur och Hälsa verkar för att människor i alla sammanhang ska aktivera sig som publik för konst. Likaså verkar den för att konstkulturens värden
för livskvalitet och hälsa ska bli väl tillvaratagna, att god konst ska bli lättillgänglig, i vårdmiljöerna lika väl som ute i samhället. Forskning om betydelsen av musik, bild, dans, och teater för livskvalitet och hälsa presenteras på föreningens hemsida samt via nyhetsbrev och på medlemmarnas dag.

RKKH utkommer nu med 2017-års första nyhetsbrev. Hoppas du hittar något att läsa som fångar ditt intresse. Konferensen "Medlemmarnas Dag 2016” fokuserade på demens och museers roll att förmedla konst för denna grupp. Många spännande föreläsare delade med sig av sina erfarenheter. Tack vare två av deltagarna i denna konferens, Camilla Carlberg och Kajsa Segerstedt, kan vi nu erbjuda ett extra seminarium våren 2017. Camilla och Kajsa kommer då att dela med sig av sina erfarenheter av bildsamtal med äldre respektive barn. Likheter och skillnader i tillvägagångssätt i den visuella kommunikationen.
Medlemskap i RKKH ger dig under 2017 möjlighet att utan kostnad delta i två konferenser där ny forskning och utvecklingsarbete presenteras. Dessutom kan du delta i besök på bla museer till reducerat pris. Du kan även berätta om din egen verksamhet inom området kultur oh hälsa. Medlemsavgiften för enskild person kan sättas in på Postgiro 304968-1
Önskar du inte vårt nyhetsbrev kontakta webbansvarig Stefan Hedström på <info@stefanhedstrom.se>

Britt-Maj Wikström, ordförande


BOKTIPS!

”Hitlers lojala musiker”, Anders Carlberg nya bok beskriver hur den klassiska musiken, som var kronjuvelen i den tyska kulturen, utnyttjades av nazisterna


UTSTÄLLNINGAR UNDER 2017

På Livrustkammaren i Stockholm visas ”Renässansmode i papper. Familjen Medici utanför ramen” Isabelle Borchgrave. Renässansdräkterna är magnifika. Blänkande siden med ädelstenar och pärlor, knypplade spetsar syns i ärmsslut och halsringning. De 28 handmålade verken är inspirerade familjen Medicis målningar. Men allt är fejkat, allt är av papper; smycken, skor, modelldockor, kläder , håruppsättningar. Visas tom 19/3 2017
På Magasin 3 i Stockholm visas konst av Tony Oursler fram till 11/6 2017. Videoskulpturerna består av två gigantiska ögon och en mun som viskar till betraktaren på bebisspråk. Verket skapades 2002 då det visades på Magasin 3. Figurerna är omväxlande rörande, patetiska och ömkliga. Oursler visar det tragikomiska i den mänskliga existensen
Fram till 19 Februari 2917 visas en fotoutställning på Kulturhuset i Stockholm: ”Eighteen Stations” av Patti Smith. Amerikansk poet, rocksångare memoarförfattare och polarpristagare, Flertalet av utställningens 100 bilder har publicerats i memoarboken ”M Train”, ett minnes tåg som stannar på olika platser i tid och rum. Mitt i lokalen har Kulturhuset byggt upp ett bibliotek med Patti Smith s älsklingslektyr. Tankarna går till Virginia Wolf.
På Moderna Museet i Stockholm har Thomas Schüttes ”United enemies” nyligen avslutas, men kan ses på Moderna Museets hemsida. Utställningen började redan utanför museet med en monumental skulptur i stål. Vår oroliga tid avspeglas i hans konst. Märkliga karaktärer med grova ansiktsdrag, grimaser och vildvuxna ögonbryn. Hans figurer är utförda i slipat och patinerat trä. Intressant samtidsbild – döm själv!
Språkets betydelse för kommunikation står i fokus på flera konstinstitutioner. På Fotografiska i Stockholm har skapats en parlör på romani, rumänska och engelska med vardagliga fraser. Tanken är att dela ut den EU-medborgare som besöker Stadsmissionen och fotografiska. I utställningen ”Non grata” följer fotografen Åke Eriksson romer i olika länder i Europa. Bilderna belyser situationen för en inte sällan utsatt grupp.


TEATERFÖRESTÄLLNINGAR 2017

Den österrikiske dramatikern Werner Schwab spelas på Dramaten i Stockholm. ”Presidenterna” med de tre fantastiska skådespelarna Stina Ekblad, Lena Endre och Ingela Olsson. Sina Ekblad som orolig mamma, Lena Endre med romantiska drömmar Ingela Olson som är nära verkligheten. En föreställning om en metaforisk samhällskritik.
Varför är det så viktigt att fler börjar gå på museer?
Våra museer rymmer berättelser om var vi kommer ifrån och vilka vi är. Våra museer skapar förutsättningar för att ställa frågorna ”vart ska vi?”, ”vilka är vi?” och ”vem är jag?”. Det blir varken större eller mindre än så.
Varför behövs konstarterna
I DN kan man i dag, 30 Oktober, läsa om varför så är fallet. Ulf Dalnäs står för texten. Barnet föds med språket, men behöver träna för att erövra detta. Barnet härmar och deltar i samtal under hela livet. Inget språk är givet på förhand. I varje språk finns inbyggda kunskaper. Upphör vi att kommunicera med ett språk upphör detta. För att förstå och kritiskt granska en komplex värld krävs mer än kunskap via ord och texter.


RELATIONELL KONST I VÅRDARBETET

Den relationella konsten bjuder in betraktaren till skillnad från tavlor som betraktaren befinner sig utanför. Betraktaren lockas till reflexion över sammanhanget den ingår i. Vilken roll är betraktarens? Har jag som betraktare kontroll över situationen? Bjuds betraktaren in eller stängs ute? Sådana frågor står alltid i fokus i relationell konst. I vårdsammanhang används idag relationell konst vilket innebär att betraktaren är delaktig i konstverkets tillkomst eller i betraktandet av en bild i kombination med strukturerade samtal. För den intresserade läsaren går det att ta del av dessa tankar i Goda vårdmiljöer för äldre eller på Vårdalinstitutet Tematiska Rum under rubriken Bildsamtal i Vårdarbetet.


KULTUR PÅ RECEPT

Kultur är bra för vår hälsa, vilket rapporterats i flertalet forsknings studier under en länge tid! Men är ”Kultur på recept” något som bör införas i stor skala för att få människor att komma tillbaka till arbetslivet?
Två ”röster” finns i samhällsdebatten i dag som är för- eller emot kultur på recept. Forskning saknas fortfarande om dess nytta. Är eget kulturskapande att föredra framför kulturupplevelser – frågetecknen är många. Mer forskning efterfrågas även om bildterapi som bland annat används i efterbehandling /rehabilitering av bröstcanceropererade patienter av forskaren Inger Öst och hennes forskarkollegor i Umeå med gott resultat.


KONSTENS VÄRDE

Konsten måste få tänja på gränser, utmana tabun och ifrågasätta konventioner. Ett exempel på konstnärer som provocerade var impressionisterna. Den ansågs som grov och ful och var en estetisk utmaning. Konst som inte sällan provocerar är den konst som utmanar sexuella tabun. Periodvis är konsten bärare av politik och ideologi. Denna konst lyckas ofta framkalla moralisk indignation. Estetiska såväl moraliska provokationer behövs, om inte både konsten och samhället och den enskilde individen ska stagnera.
Konstens värde finns i de levande möten som ett konstverk ger tillgång till. Att då konsten, med få undantag, är frånvarande i skolan och biblioteken, är inte gynnsamt för varken de yngre eller äldre i ett gott samhälle. Frågan vi måste ställa oss: Hur skapar vi världens bästa skola i ett samhälle som marginaliserar konsten?
Konsten - en frizon i en vård gemenskap
Konstbilder ger bilder att bearbeta i minnet. De lyfter fram eller tydliggör en ny verklighet. Vägen att lära känna verkligheten sägs inte sällan gå genom språket, men lika mycket genom sinnen, seendet och prövandet. Konsten kan hjälpa oss att hitta fram till våra erfarenheter. En målning eller skulptur vill väcka vår fantasi och känsla. I en vård gemenskap kan frågor lyfts fram som inte annars skulle ge näring och mening i samtalet.


VARFÖR MÅSTE VI LÄSA

Pop up bibliotek, en relativ ny företeelse för att främja läsning. Bibliotekarier dyker upp på gator och torg, badstrand och parker. God läsförmåga är avgörande för att tillgodogöra sig flertalet skolämnen.
Det räcker inte med att prata för att lära sig ett språk. En sjuttonåring som läst eller lyssnat till texter under flera år har ett ordförråd på 50-70000 ord. Detta kan jämföras med en sjuttonåring som inte gjort det har ett ordförråd på 15-17000 ord. En vuxen individ behöver ett ordförråd på 50000 ord för att kunna ta del av nyhetssändningar, läsa en tidningstext och ta del av instruktioner.
Självklarheter som tål att lyftas fram
Konst är bild antingen den är statisk eller rörlig, föreställande eller konkret, två eller tredimensionellt, så är det en bild. En självklarhet som inte alltid så självklar

Det sällsamma med böcker, musik, filmer och pjäser är ju att de verkar i läsarens eller åskådarnas inre. De väcker våra tankar, känslor, bilder, skapar sinnliga reaktioner. Så fort vi öppnar en bok går vi in i ett fascinerande samspel med författaren.

Är det en plikt att vara kulturaktiv? Kanske! Kanske inte! Om en koppling görs till den omfattande forskning som finns idag som visar samstämmigt att musik, teater, bokläsning, film, bildkonst är av stor betydelse för vår hälsa. Det är således inte oväsentligt att stimulera till kulturaktivitet för varje enskild individ, men även ur ett folkhälsoperspektiv.

 

 

NYHETSBREV NR 3 i september 2016

Inbjudningar 

 

Drottningarna – Återupprättelsen

 

Musikföreställning av Ingela Karlsson med Maria Baczynski, Ingela Karlsson och Vladimir 

Dikanski

Livrustkammaren Slottsbacken 3

26 november, 3,10 december, 14 januari 2017

Bokning: lrk.bokning@lsh.se

08-4023030.

 

Hälsoträdgård

Eva Solhäll bedriver en intressant verksamhet i Solberga med hälsoträdgård och uttryckande konst. Hon hälsar välkommen till en dag för stillhet, reflektion och möten. Du ges tillfälle att varva ner och finna balans i tillvaron. Du vistas i hälsoträdgården, balanserar kroppen i grounding/mindfulness, lyssnar på musik med avspänning och möts i skapande och samtal.

 I hälsoträdgården vid Solberga Uttryckandekonst och Trädgård i Färentuna finns möjlighet till den återhämtning som kroppen behöver. Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan i sitt sammanhang och ett öppet förhållningssätt. Arbetssättets inriktning, med kreativa uttrycksformer och läkande trädgård, skapar utrymme för avspänning, kroppslig balans och möten genom uttryckandekonst och samtal i naturen som läkande plats!

Vi är anslutna till Friskvårdschecken/Actiway! Kontakt: e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00 Du hittar oss på: www.forhalsa.se  Solbergavägen 26, Färentun

Museum

På Carl Eldhs ateljémuseum visas fram till 2 oktober "Ensamma pojkars hus" av Bianca Maria Barmen. Museet är i sig en stark upplevelse. Här finns en Stalin-byst, Strindberg, olympialöpare, sörjande kvinnogestalter samt mycket mer. Birmans figur "Pojke" är placerad på ett vitt bord med orangefärgade tygremsor.

Teater

”Hedda Gable” av Henrik Ibsen i nytolkning. Skådespelerskan är som fysisk person ensam på scener. Hon interagerar i stället med videoverk. Dramat är ett mästerverk om en ung kvinna som ärvt sin fars pistoler och som inte står ut med den futtiga värld som hon erbjuds. En lyckad utveckling av scenkonsten på Dramaten i Stockholm 

På Dramaten i Stockholm spelas "De stora vidderna" av Arthur Schnitzler 1911. Föreställningen skildrar en alienerad överklass, deras gudlöshet och livsledan. Handlingen som ursprungligen utspelade sig innan världskriget är är flyttad till idag. Pjäsen är på många sätt aktuell.

Film 

”Speglingar” manus och regi av Karin Bros. En film om åldrande ätstörningar och ungdomsrevolt. Konstverk, minnesbilder, dagboksanteckningar, familjefilmer, kärleksbrev och fotografier blandas. Ett både ljust och porträtt av bindningarna mellan mor och dotter.

Dokumentären ”Bortom Lampedusa”, årets Guldbjörnsvinnare. En stark skildring av den italienska flykting ön.

”Bland män och får”, en isländsk film om kärlek, hat och fårskötsel på Island.

”Förbjuden Kärlek” Drottning Viktoria och Axel Munthe,  en film av Richard Wahlgren. En intressant relation.

Nypremiär av de tre filmerna ”Den röda- blå- vita filmen.”  Kieslowski, polsk regissör, baserade filmerna på färgerna i den franska flaggan. Den blå filmen om sorg och godhet fortfarande aktuell trots att den visades första gången på 70-talet.  

”Dottern”, välspelad Ibsenfärgad familjedramatik med eliten av australiska skådespelare.

 

Bok

Boken "Parthenonsyndromet. Kampen om kulturskatter" av Ove Bring är intressant läsning. Den beskriver på ett förtjänstfullt sätt inte enbart de kända fallen som Parthenonfrisen utan även Silverbibeln som svenskarna tog som krigsbyte i Prag 1648. Han lyfter även fram stölder från urbefolkningen. Han har ett gediget faktaunderlag.

 

En bok som fortfarande är aktuell är Jan Thavenius bok, "Det oavslutade och andra essäer om estetik", som kom ut 2002..Han beskriver konsten som möjlig att gestalta både avstånd och närhet. Ett förhållningssätt han kallar han kritisk realism.

Goda vårdmiljöer, redaktör Helle Wijk, Studentlitteratur 2014 Konstens potential är outnyttjad i vårdmiljöer.

En bok av Robert Cumming, engelsk konstpedagog, med titeln "Världens mest berömda målningar, kommenterade och förklarade" Bonniers Alba. Han för en spännande diskussion om vad som kännetecknar ett mästerverk. Han tar upp 45 världsmålningar. En bok att läsa för vetgiriga som ger lust att veta mer om konst och vad som kännetecknar ett mästerverk. Han skriver i texten: Tro på det du ser. Det är förstås inte helt enkelt. Den samtida historien som konstnären levt i måste tolkas in i betraktandet. Det handlar således om att både våga och kunna. Ett av konstverken som han tar upp är Picassos "Guernica".

 

Konst i vården

Den samtida konsten söker sig andra vägar  vid sidan av den bildmässiga hudfåran; bild som representation, föreställande eller ej föreställande. Konsten söker sig alltmer bort från de uttryck som förknippas med konst, som bild och skulptur. Konsten i dag strävar efter att gripa in i nuet, att gestalta samhällsstrukturer. Konsten gestaltar och söker kontakt med den tid vi lever i. Inte minst söker konsten kontakt med betraktaren. Frågan som följer är: Varför denna strävan bortom bilden!

För  den intresserade läsaren går det att ta del av dessa tankar i Vårdalinstitutets Tematiska Rum under rubriken Bildsamtal i Vårdarbetet. 

Konstbilden kan stundtals betraktas som en förlängning av konstnären. Konstnären är, på ett symboliskt plan, närvarande i inte bara skapandeprocessen och konstverket. Konstens värde finns i de levande möten som ett konstverk ger tillgång till. Att då konsten, med få undantag, är frånvarande i patientrummet, är inte gynnsamt för varken de yngre eller äldre i ett gott samhälle. Frågan vi måste ställa oss

Konsten en frizon i en vård gemenskap

Konstbilder ger bilder att bearbeta i minnet som förenar sinnliga och intellektuella associationer och som lyfter fram eller tydliggör en ny verklighet. Vägen att lära känna verkligheten sägs inte sällan gå genom språket, men lika mycket genom sinnen, seendet och prövandet. Konsten kan hjälpa oss att hitta fram till våra erfarenheter. En målning eller skulptur är inte en lärobok, de vill väcka vår fantasi och känsla. Konst betraktandet präglas av den kultur och tidsålder betraktaren  befinner sig i. Konsten kan vara en frizon i en vård gemenskap där frågor lyfts fram som inte annars skulle ge näring och mening i samvaron för såväl vårdare som vårdtagare. Ett uttalande som inte sällan hörs är "Får syn på verkligheten". Ett uttalande som ibland förekommer när en person ser en film eller betraktar en bild. Att möta en bild skulle kunna betraktas som en lek. I leken utvecklas kreativiteten, ett sätt att pröva och ompröva sina tankar och värderingar. Sinnena skärps. Bildbetraktande utifrån en kreativ blick spränger ramarna för traditionellt tänkande. Konstverket levandegörs.

Föreläsning

Välkomna till en föreläsningsserie med Göran Ståhle på Norrtälje konsthall. Göran är väl känd och uppskattad konstpedagog bland Stockholms museer.   

“Måleriets kris”

Man brukar tala idag om att måleriet befinner sig i en kris. Det är dock inte första gången det händer. Ända sedan grottmåleriets dagar har måleriet hamnat i kriser av olika skäl, vilket vi ger en mängd exempel på. Dagens kris för måleriet kan man som konstnär möta på olika sätt. En del exempel ges på detta men tyngdpunkten läggs på två konstnärer som svarar på måleriets kris på diametralt motsatt sätt, nämligen Odd Nerdrum och Dan Wolgers.

Onsdag 21/9 kl 19.00 - 20.00

 

“Äkta konst”

Vad är en äkta Rembrandt? Finns det äkta Duchamp? Kan man som Warhol stjäla andras bilder hur som helst? Vad är skillnaden mellan en kopia och en parafras? Är det tillåtet att plagiera andra konstnärer? Dessa och många andra frågor tas upp i föredraget som innehåller mängder med bildexempel från antiken och fram till idag. Onsdag 5/10 kl 19.00 - 20.00

 

Utställningar på Norrtälje konsthall

Ann Frössén – Endeavour, Måleri, fram till 9/10

Marja-Leena Sillanpää, Installation, 22/10-4/12

Stig Edlund & Hermine Keller, teckningar, skultpur, collage, 12/12 – 22/1

 

Alzheimerdagen i Upplands-Bro 2016.

 

”Vi ser fram emot en spännande Alzheimerdag med många intressanta möten. Alla som är berörda av demens eller är intresserade i demensfrågor är varmt välkomna.

Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen

Datum: onsdagen den 21 september 2016

Tidpunkt: klockan 13:00–16:30

Varmt välkommen!

 http://www.upplands-bro.se/stod--omsorg/nyheter-for-stod-och-omsorg/2016-09-06-missa-inte-alzheimerdagen-2016.html

 

Konst och kognition

 

 i Filosofiska rummet, sveriges radio.

Gertrud Sandquist, rektor Konsthögskolan i Malmö, kognitionsvetaren Peter Gärdenfors och filosofen Ingar Brinck från Lunds universitet samtalar om hur vi kognitivt uppfattar konst.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/610493?programid=793

 

Boktips

When words have lost their meanings av Ruth Abraham.

Terapeuten Ruth Abraham visar på hur konsten kan ge människor med Alzheimers ett sätt att uttrycka sina tankar och känslor.

http://efylsumof.ru/bisymuqip.pdf Ladda ner boken gratis här! (På engelska)

 

Skulpturutställning

Ha ni vägarna förbi Österlen kan vi rekommendera ett besök på Kronovalls Slotts Skulpturpark! Det är tre veckor kvar på den stora samlingsutställningen där 16 skulptörer och konstnärer medverkar. Utställningen har pågått sedan den 9 juli och avslutas den 2 oktober.

 

Avslutande tankar

Dagens samhälle och arbetsmarknad är internationell. Därför behövs språkkunskaper och kritiskt tänkande. Till detta krävs allmänbildning. Samhället måste värdera kunskaper inom kultur och humaniora lika högt som teknik och naturvetenskap.

 

NYHETSBREV NR 2 i juni 2016

Vi önskar alla våra läsare en riktigt avkopplande sommar!


Hjärtligt välkommen att besöka vår hemsida och läsa om föreningens
intentioner och aktiviteter. www.rkkh.nu

Under 2016 kommer det årliga mötet för våra medlemmar att äga rum den 25 oktober Då bjuds du på spännande föreläsningar om konst och hälsa. Du har dessutom möjlighet att själv berätta om dina erfarenheter. Vi håller till på Sjuksköterskornas hus Baldersgatan 1 i Stockholm. Ett hus med anor inte minst konsten och inredningen. Du får även möjlighet att gå på rundvandring i huset med kunnig ledare.

Konst och forskning

Disputation. "Konsten och kapitalet sitter i samma båt" vid Kungliga konsthögskolan. Simon Goldin respondent (som en del av Goldin Senneby) Opponent var Boja-Villel, chef för Moderna Museum. Disputationen var den första sedan starten för den konstnärliga foskarutbildningen. Goldin-Sennebys infiltrationer i finansiella strukturer har stört ljusskygga hajar på riktigt. En fråga som restes var om konstnärer ska konkurera med akademisk grad.

 

Film som visar konstens betyelse

Dranadokumentären "Francofonia - Louvren under ockupation" utspelas under den tyska ockupationen av Paris 1940. Konst transporteras i hårt väder samt hur Napoleon samlade sitt krigsbyte under franska revolutionen. En intressant historisk tillbakablick i dramaform. Filmen berättar om vad konsten betyder för människor och nationer. För den som är intresserad av nation, museum och konst är filmen ett måste.

 

Social läsning

Litteraturforskaren Jonas Andersson Statens kulturråd beskriver ett ökat intresse för social läsning. Sociala mötesplatser kring böcker och läsande fyller en läsfrämjande funktion.

 

Bibliotekens roll - mötesplats och läsande

I "Boktjuvarna. Jakten på de försvunna biblioteken" ger oss Anders Rydell oss en inblick i biblioteken i Amsterdam, Paris och Thessaloniki  som plundrades under kriget av nazisterna. Biblioteken förlorade sitt center för identitet, språk och historia. På 30-talet hade nazisterna skövlat folkbiblioteken i Tyskland, vilka stämplades som "litterära bordeller." Internet och sociala medier kompletterar den fysiska offentligheten  Fysiska rum för möten behövs. Biblioteken har en central roll som vital mötesplats.  Bokbussar och e-böcker kan inte ersätta fysiska bibliotek. Värt att notera är att biblioteket i Córdoba sägs ha haft 400000 böcker, långt ifrån vad som fanns i Europa. Dessutom, över hälften av Sveriges skolelever saknar idag bemannade bibliotek. Vad detta innebär kan spekuleras över.

 

Boktips

I "Det sista museet" av Johann Lundberg ges perspektiv på debatt kring barnböcker vars bilder föreslås att justeras till dagens samhälle. kulturbyråkratins okänsliga framfart undersöks i boken. Läsvärd!.

 

Vad är konst? Bo Bergström ger oss svar på frågan. Bergström har skrivit böckerna "Bild och budskap" och "Effektiv bildkommunikation"

Vi kan ställa oss frågan "är det vad folk tycker och tror". Eller vad är konst"

 

Nya och kommande böcker av Zygmunt Bauman:

"Culture in a liquid modern word" 2011. Hur förändras kulturen i en flytande modern värld?

"Does richness of the few benefit us all?" Är det bästa sättet att att hjälpa fattiga att tillåta att de rika blir rikare.

 

Utställningar

På Waldemarsudde visas "Ljusets magi. Friluftsmåleri från sent 1800-tal" fram till 28/8 2016. Men friluftsmåleriet var varken fritt, ljust eller nordiskt. Svensk naturalism utvecklades främst i Paris dit flertalet konstnärer reste. Kända namn som Hanna Pauli, Hilma af Klint, Julia Beck, Carl Fredrik Hill, Karl Nordström och Anders Zorn

 

Touko Laaksonen, mera känd som "Tom of Finland".  Länge en ikon i gayvärlden. I dag finns hans bögar på frimärken, kaffepaket och lakan. en stor utställning har öppnat i Helsingfors. "Tom of Finland. The pleasure of play" visas på Konsthallen i Helsingfors tom 7/8 2016.

 

Magasin 111 i Stockholm visar "Aether & Einstein" av Christine Ödlund fram till  11/12 2016. Akvareller och tuschteckningar med organiska och geometriska former i milda färger skapar harmonisk stämning. Rotsystem hänger ner i en grotta där besökaren får gå in. Inspiration har även varit den viktorianska epokens palmhus och gröna oaser. Titeln i utställningen pekar mot teosofin, en ockult nyandlig strömning.

 

På Moderna Museet visas  fram till 9/10 2016 "Moment" av Moki Cherry. Utställningen innehåller verk från 1967 till 2007 med en blandning av orginalverk, dokumentation, musik och scenbilder.

 

Vid Kronovalls Slott på Österlen visas 23 konstnärer i Skulpturparken Vernissage den 9 juli. Utställningen pågår till 28 augusti. Stefan Hedström medverkar med två verk.

 

 

 Britt-Maj Wikström, Ordförande i RKKH

Juni 2016

 __________________________________________________________________________________________

 

 

Riksföreningen för Konstkultur och Hälsa

Kallelse till öppet årsmöte

Tid: 13 maj kl 13  - 15

Plats: Sjuksköterskornas Hus, Baldersgatan 1, Stockholm

Deltagare: Medlemmar och andra intressenter

1.      Mötets öppnande

  2.   Dagordningen

3    Årsmötets behöriga utlysning

4    Val av mötesordförande

5    Val av mötessekreterare

6    Val av justerare

7    Styrelsens verksamhetsberättelse

8    Den ekonomiska berättelsen. Eventuella överskottets överförande

9    Revisionsrapporten

10. Verksamhetsberättelsen

11  Styrelsens ansvarsfrihet. Styrelsemedlemmarna deltar inte i beslutet.

12  Val av ordförande

13  Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret

14. Valberedningens rapport och val av nya styrelseledamöter

15. Mötets avslutande

 

Kallelse till konstituerande styrelsemöte

Tid: Omedelbart efter mötets avslutande

Plats: Samma som årsmötets lokal

1. Mötets öppnande

2. Föreningens tecknande

3.  Mötets avslutande

 

Välkomna

 

Britt-Maj Wikström                                  Olle Bygren

Ordförande                                              sekreterare

 Ad 10. Verksamhetsberättelse

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nedanstående sammansättning:

 

Britt-Maj Wikström, ordförande           till årsmötet 2016

Lars-Olov Bygren sekreterare              till årsmötet 2016  

Stefan Hedström                                   till årsmötet 2016        

Marianne Watz                                     till årsmötet 2016         

Gunnel Hall Kassör                              till årsmötet 2016                                          

Revisor: Julia Romanowsk

 

Under året har styrelsemöten till ett stort antal hållits samt ”Medlemmarnas dag” avhållits i oktober 2015 med ett tjugotal deltagare. Uppskattat.

 

Nyhetsbrev Nr 1 2016

 

RKKH utkommer nu med årets första nyhetsbrev. Hoppas du hittar något att läsa som fångar ditt intresse. Vi kommer att anordna konferens på "Medlemmarnas Dag" på Baldersgatan 1 i Stockholm. Du som är medlem är välkommen till årsmötet den 7 april 2016 Till Baldersgatan hittar du enkelt från Tekniska Högskolans Tunnelbanestation. Baldersgatan ligger på motsatt sida av Valhallavägen med ett par minuters gångväg. Lokal är Sjuksköterskornas Hus, en vacker byggnad med gamla anor. Vi återkommer med datum i nästa nyhetsbrev om Medlemmarnas Dag, samt på vår hemsida. Men redan nu kan vi berätta att ny forskning och utvecklingsarbete kommer att presenteras av vårdarbetare konstnärer och forskare, kända profiler i arbetet kring Konstkultur och Hälsa. För att delta ska du vara medlem. Medlemsskapet är 100 kronor. Avgiften kan sättas in på Plusgiro 304968-1. Du kan även göra denna betalning vid ankomsten. Till medlemmar kommer vi att lotta ut en vackert inramad bild. Bilden är framställd i samarbete med Nationalmuseet och Moderna Museet. Vi lottar även ut böcker som på olika sätt berör konsens betydelse under årtionden.

Britt-Maj Wikström, ordförande

 

Konstkulturevenemang

* Moderna Museet i Stockholm visar en utställning med Klee och Aguéli fram till 24/4 2016.Klee som är schweitzare och Aguéli som är svensk. Det skiljer 10 år mellan de båda konstnärerna med Aguéli som den äldre född 1869. Trots att det endast skiljer 10 år mellan de båda konstnärerna speglas tidsskilnaden i deras verk. I Klees målningar är klotet centralt i Aguélis är triangeln central ofta trubbig.

*Kulturhuset i blåsväder" har rubrikerna varit sedan Makode Linde inbjöds att att ställa ut på Kulturhuset i Stockholm. Titeln "Negerkungens återkomst" har ansetts mindre lämplig, rasistisk. Men, menar Makode Linde, titeln på utställningen är en integrerad del av verket.

* En intressant utställning har öppnat på Konstakademien på Fredsgatan 12. Det är ett samarbete mellan Nationalmuseum och Moderna Museet. Här visas verk av Picasso, Cindy Sherman, Schjerfbeck, Zorn, Jeff Loons, Vera Nilsson, Duchamp, Peter Dahl, Rembrandt för att nämna ett urval. Utställningen vill visa vad det innebär att vara konstnär nu och då, som maktrelationer, kön och etnicitet.  Konstnären som entreprenör, geni, normbrytare, visionär och resenär. En rysk ikon från 1500- talet hänger intill Hilma af Klint. En sevärd utställning som pågår till 4/9 2016

 

Filmtips

* Filmen Assassin har en estetisk dimension. Den speglar Tang-dynastin i 800-talet i Kina. En 10-årig flicka från en nobel familj blir kidnappad och uppfostras i exil till att bli en skicklig lönnmördare. En dag återvänder hon till sitt hemland där hon där hon måste möta sina föräldrars och sina egna minnen och reaktioner. Men hon kommer också med ett svårt uppdrag. Ett uppdrag som tvingar henne att välja mellan att offra mannen hon älskar eller bryta med traditionerna inom en uråldrig order av rättfärdiga mördare. Bilduplevelse med otroligt vackra natuvyer. Spännande berättelse! Fantastiska skådespelare. 

 

Boktips

* Ebba Witt-Brattströms "Århundradets kärlekskrig" en autofiktiv berättelse om en destruktiv relation. Hon vill att läsaren ska genomskåda manligt dominansbeteende. Angeläget ämne. Kulturmannen och andra texter av Ebba Witt-Brattström öppnar våra ögon för litteratur som inte är mansdominerad. Representanter för båda könen beskrivs. Texterna vänder sig till en bred publik. Läsvärt.

* Boken "Parthenonsyndromet. Kampen om kulturskatter" av Ove Bring är intressant läsning. Den beskriver på ett förtjänstfullt sätt inte enbart de kända fallen som Parthenonfrisen utan även Silverbibeln som svenskarna tog som krigsbyte i Prag 1648. Han lyfter även fram stölder från urbefolkningen. Han har ett gedigert faktaunderlag.

* En bok som fortfarande är aktuell är Jan Thavenius bok, "Det oavslutade och andra essäer om estetik", som kom ut 2002..Han beskriver konsten som möjlig att gestalta både avstånd och närhet.Ett förhållningssätt kallar han kritisk realism.

* Goda vårdmiljöer, redaktör Helle Wijk, Studentlitteratur 2014 Konstens potential är outnyttjad i vårdmiljöer. Konstens betydelse för människors psykiska och fysiska hälsabelyses samt inte minst konstens förmåga att stimulera till samtal och kommunikation i vårdrelationer. Läsaren får ett rikt utbud av referenser till studier inom området som inbjuder till vidare läsning. Här får man dessutom tips om vad man ska tänka på när man väljer konst till sin vårdavdelning. Människor tilltalas på grund av tidigare erfarenhet av olika konst. Dessutom kan en människas preferenser förändras över tid beroende på livssituationen. Valmöjligheten är viktig. En persons upplevelse eller tyckande om ett verk aldrig kan vara rätt eller fel.

* Bourdieu beskriver att ett möte med konsten som upptäckt av en längtan som inte inte tidigare stod klar. Konsten blixtbelyser denna längtan i ett klart ljus. Betraktaren har en möjlighet att fylla ett porträtt eller ett landskap med liv. Men även broar till livets mening. l ektronikens och bildflödet tid försvaras läsandet med att det ökar förmågan till abstact tänkande och fantasi. Självklart gäller detsamma för bildläsning. Konsten, samtida såväl som äldre, kräver vår innovativa och intellektuella förmågor

* En bok av Robert Cumming,engelsk konstpedagog, med titeln "Världens mest berömda målningar, kommenterade och förklarade" Bonniers Alba. Han för en spännande diskussion om vad som kännetecknar ett mästerverk. Han tar upp 45 världsmålningar. En bok att läsa för vetgiriga som ger lust att veta mer om konst och vad som kännetecknar ett mästerverk. Han skriver i texten: Tro på det du ser. Det är förstås inte helt enkelt. Den samtida historien som konstnären levt i måste tolkas in i betraktandet. Det handlar således om att både våga och kunna. Ett av konstverken som han tar upp är Picassos "Guernica".

 

Konst i vården

Den samtida konsten söker sig andra vägar  vid sidan av den bildmässiga huudfåran; bild som representation, föreställande eller ej föreställande. Konsten söker sig alltmer bort från de uttryck som förknippas med konst, som bild och skulptur. Konsten i dag strävar efter att gripa in i nuet, att gestalta samhällsstrukturer. Konsten gestaltar och söker kontakt med den tid vi lever i. Inte minst söker konsten kontakt med betraktaren.Fågan som följer är: Varför denna strävan bortom bilden!

För  den intresserade läsaren går det att ta del av dessa tankar iVårdalinstitutet Tematiska Rum under rubriken Bildsamtal i Vårdarbetet.

Konstbilden kan stundtals betraktas som en förlängning av konstnären. Konstnären är, på ett symboliskt plan, närvarande i inte bara skapandeprocessen och konstverket. Konstens värde finns i de levande möten som ett konstverk ger tillgång till. Att då konsten, med få undantag, är frånvarande i patientrummet, är inte gynnsamt för varken de yngre eller äldre i ett gott samhälle. Frågan vi måste ställa oss

Konsten en frizon i en vårdgemenskap

Konstbilder ger bilder att bearbeta i minnet som förenar sinnliga och intellektuella associationer och som lyfter fram eller tydliggör en ny verklighet. Vägen att lära känna verkligheten sägs inte sällan gå genom språket, men lika mycket genom sinnen, seendet och prövandet. Konsten kan hjälpa oss att hitta fram till våra erfarenheter. En målning eller skulptur är inte en lärobok, de vill väcka vår fantasi och känsla. Konst betraktandet präglas av den kultur och tidsålder betraktaren  befinner sig i. Konsten kan vara en frizon i en vårdgemenskap där frågor lyfts fram som inte annars skulle ge näring och mening i samvaron för såväl vårdare som vårdtagare. Ett uttalande som inte sällan hörs är "Får syn på verkligheten". Ett uttalande som ibland förekommer när en person ser en film eller betraktar en bild. Att möta en bild skulle kunna betraktas som en lek. I leken utvecklas kreativiteten, ett sätt att pröva och ompröva sina tankar och värderingar. Sinnena skärps. Bildbetraktande utifrån en kreativ blick sprämger ramarna för traditionellt tänkande. Konstverket levandegörs.

 

Inbjudan till hälsoträdgård

 

Eva Solhäll bedriver en intressant verksamhet i Solberga med hälsoträdgård och uttryckande konst. Hon hälsar välkommen till en dag för stillhet, reflektion och möten. Du ges tillfälle att varva ner och finna balans i tillvaron. Du vistas i hälsoträdgården, balanserar kroppen i grounding/mindfulness, lyssnar på musik med avspänning och möts i skapande och samtal.

 I hälsoträdgården vid Solberga Uttryckandekonst och Trädgård i Färentuna finns möjlighet till den återhämtning som kroppen behöver. Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan i sitt sammanhang och ett öppet förhållningssätt. Arbetssättets inriktning, med kreativa uttrycksformer och läkande trädgård, skapar utrymme för avspänning, kroppslig balans och möten genom uttryckandekonst och samtal i naturen som läkande plats!

Den 5 mars, kl 9 – 15,  bjuds du in till Vårretreat! Ett stenkast från Stockholms innerstad, på en av Ekerö kommuns natursköna öar hittar du Färentuna Hälsoträdgård! En miljö som värnar kontakten mellan människor, djur och natur.

Vi är anslutna till Friskvårdschecken/Actiway! Kontakt: e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00 Du hittar oss på: www.forhalsa.se och facebook: För Hälsa och Instagram: farentunahalsotradgard Besöksadress: Solbergavägen 26, Färentuna

En självklarhet som tål att lyftas fram

Konst är bild antingen den är statisk eller rörlig, föreställande eller konkret, två eller tredimensionellt, så är det en bild. En självklarhet som inte alltid så självklar som vi först föreställer oss.

Har konsten kraften att förändra oss och hur vi ser på våra liv - en tanke att fundera över.

 

 

 

Medlemskap

Ett medlemskap löper på ett år med en avgift på 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familjer samt 800 kr för organisationer.
Ett medlemskap innebär i första hand ett stöd för föreningens verksamhet med subventionerade aktiviteter såsom guidade visningat av konstutställningar. Dessutom, på medlemmarnas dag erbjuds du att ta del av intressant forskning, du kan även göra din röst hörd och föra fram dina erfarenheter av konstkultur och dess roll för den enskilde individen men även för folkhälsan.
 Medlemmarnas dag är på hösten varje år i Sjukköterskornas Hus, säte för SSF Svensk Sjuksköterskeförening på Baldersgatan 1 i Stockholm.

 

Riksföreningen samarbetar med SSF genom Nätverket Estetik och Omvårdnad. Information om detta nätverk hittar du på SSF:s hemsida samt i Omvårdnadsmagasinet. Tidningen ger en bild av aktuell omvårdnadsforskning.

Du/Ni är varmt välkomna att gå med i vår förening genom att sätta in medlemsavgiften på vårt PlusGirokonto nr 304968-1. Skriv gärna vid ”meddelanden till mottagaren” ditt namn, adress och din epost-adress. Ange där också inom vilket område du är verksam eller särskilt intresse.
Därefter sänder vi ert medlemskort som är utformat av konstnären Stefan Hedström. På hemsidan finner du mer information om Stefans konst.

 

Stefan Hedström, konstnär

Ledamot av styrelsen 

samt webansvarig

www.rkkh.n.nu

info@stefanhedstrom.se

 

Britt-Maj Wikström, Professor

Styrelsens ordförande

britt-maj@home.se

www.artsforhealth.com

 

 

 

Kära intressent av Riksföreningen KonstKultur och Hälsa  RKKH!

 

Vi önskar alla våra läsare en riktigt GOD JUL och välkomnar till ett nytt år med RKKH med information om konstkulturens betydelse i livets olika skeden!


Hjärtligt välkommen att besöka vår hemsida och läsa om föreningens
intentioner och aktiviteter: 
www.rkkh.n.nu

Under 2016 kommer vårt årsmöte Baldersgatan 1, i Sjuksköterskornas Hus i Stockholm. Ett hus med anor inte minst konsten och inredningen. Du får även möjlighet att gå på rundvandring i huset med kunnig ledare.

 

NYHETSBREV NR 3 i December 2015

Konst i den sociala miljön

Konsten har avgörande betydelse för den sociala miljön på arbetsplatsen. Det visar  vetenskapliga studier, och inte minst de 500 konstföreningar som finns på arbetsplatser registrerade i Sveriges Konstförening. På 1970- och 1980-talen var föreningarna ännu fler. Orsaken till att de blir färre kan vara att företagen har minskat sitt stöd till konstföreningar, både det ekonomiska och möjligheten att använda viss arbetstid till att sköta föreningen.

            

Demensförbundet i samarbete med Kultursamverkan

Samtalsunderlaget har arbetats fram av konstpedagoger i samarbete med personer med erfarenhet av demenssjuka. Ett 15-tal demensboenden visar gott resultat. Materialet ska på ett enkelt sätt inspirera till samtal som en del i vardagsrutinen utan att öka personalens redan tunga arbetsbörda.

 

Bildsamtal i vardagen är ett samarbete mellan Moderna museet, Nationalmuseum, Demensförbundet, Stockholms stads Äldreförvaltningar och Kultursamverkan. Drivande kraft och initiativtagare är Louise Kaplan Kultursamverkan.

 

Framsteg och förändring

Lars O Ericsson ställer frågan: ”Gör konsten framsteg?”   Framsteg och förändring bör inte förväxlas menar Lars O Ericsson. Framsteg är inte bara förändring utan innebär även förändring till det bättre. Medicinsk vetenskap har otvetydigt gjort framsteg. Men har konsten gjort framsteg som Lars Vilks menar? När det gäller konsten lyfter Lars O Ericsson fram Louvren där det finns fantastiska skulpturer som har 3000 till 4000 år på nacken. På vilket sätt skulle en itu sågad ko av Damien Hirst vara bättre än bysten av Nefertiti, gjord för 3500 år sedan? Annorlunda, men bättre?

Läs gärna mera utförligt på kultur@svd.se

 

DN kulturdebatt

Suzanne Osten skapade 1975 "Medeas barn" sagan om Medea av Euripides med hjälp av en lågstadieklass. Barnen lekte fram scener utifrån vad en skilsmässa är. Utifrån dagens reaktion verkar det vara de vuxna som är mest rädda. Osten avslutar sin text på DN kultur med orden "Förändra verkligheten - censurera inte konsten."

 

Sanna Torén Björling, DN har besökt "The Broad" i Los Angeles. Ett nyinvigt museum för samtidskonst med mer än 2000 verk. Museet är uppbyggt kring paret Broads privata samlig. Björling beskriver fasaden som "vikt, klippt och utvecklat silkkespapper, fast i glasfiberförtärkt betong." Fri entré! Varför byggs dessa gigantiska museér! Värt att reflektera över!

 

Torbjörn Ivarsson I DN ställer frågan hur våra våra kulturvanor kommer att påverkas av dagens samhälle. I en kulturanlys framkommer att de närmaste 5 till 10 åren kommer man se ökade ekonomisa klyftor, mellan stad och landsbyggd, gamla och unga. Digitaliseringen, bredband gör att  vårt medieintag begränsas till saker vi själva häller på med.

 

För att låna några intressanta ord av Johan Croneman om dagens TV; "Till och med vi som professionella sätter i oss tiotusen timmar skräp-TV om året" Han nämner exempelcis Kristallengalan. Han menar att TV bryr sig inte om de bästa programmen, de favoriserar de mest populära.

 

Björn Wiman, kulturchef på DN ger oss en bild av hur dagens humanister skall ta ett steg in i framtiden. Han ger en inblick i den indisk-amerikanske författaren Fareed Zakarias bok "In defence of a liberal education." Han menar att en utbildning som inriktar sig på en bred utbildning i vilken humanistiska ämnen har en central plats. Studenterna kan sätta samman kurser i tex historia och fysik. Zakaria menar att en bred humanistisk utbildning behövs för framtidens automatiserade och ombytliga arbetsmarknad.

 

Björn Wiman, kulturchef på DN, ger oss inblick i bildens kraft. Bilden av den treårige pojken Alan Kurdi. Bilden har genererat en våg av medmänsklighet sveper över vissa delar av Europa som visar empati för varandras villkor. Är verkligen bildens kraft så stor!

 

Bibliotekens roll - mötesplats och läsande

I "Boktjuvarna. Jakten på de försvunna biblioteken" ger oss Anders Rydell oss en inblick i biblioteken i Amsterdam, Paris och Thessaloniki  som plundrades under kriget av nazisterna. Biblioteken förlorade sitt center för identitet, språk och historia. På 30-talet hade nazisterna skövlat folkbiblioteken i Tyskland, vilka stämplades som "litterära bordeller." Internet och sociala medier kompletterar den fysiska offentligheten  Fysiska rum för möten behövs. Biblioteken har en central roll som vital mötesplats.  Bokbussar och e-böcker kan inte ersätta fysiska bibliotek. Värt att notera är att biblioteket i Córdoba sägs ha haft 400000 böcker, långt ifrån vad som fanns i Europa. Dessutom, över hälften av Sveriges skolelever saknar idag bemannade bibliotek. Vad detta innebär kan spekuleras över.

 

Utställningar  vintern 2015/16 som kan locka till ett besök

På Fotografiska i Stockholm visas Nygårds Karin Bengtsson fram till 15/1 16. Dramat finns utanför bilden. Mina tankar går mot Hopper när jag vandrar in i hennes bilder.

Kajsa Haldi står för text och Fredrik Funck för foto i DN reportage om Liljevalchs stora utställning "Utopian bodies" som pågår fram till 7/2 2016. Utställningen visar att mode inte enbart trender och shopping. 11 olika teman i lika många rum visar tänkbara framtidsvisioner - utopier. Den röda tråden i de 11 rummen är hållbarhetsaspekten. I ett av rummen - kärleksrummet - visar hur kläder kan förtärka kommunikationen mellan två människor. I en kramtröja finns inbyggda sensorer som känner av temperaturen hos tröjbärarens hud och hjärtslag. Kramar kan då skickas till personer runt om i världen som bär samma tröja.

 

Waldemarsudde i Stockholm visar fram till 21/2 2016 "Still Life" av Karin Broos. Målningarna är fotobaserade, inte sällan avbildas unga kvinnor i närheten av vattendrag bortvända från betraktaren. Ofta avbildas rellationen mellan mor och dotter. Tankarna går till Edward Hoppers tidlösa bildvärld.

 

Nationalmuseum på Konstakademien.visar fram till 10/1 2016 den franske 1800-talsskulptören Auguste Rodin. Många tog efter inte mist Cark Milles. Jag undrar när jag vandtar runt bland verken - Vad säger oss dessa verk idag. Finns det en röd tråd som löper in i dagens samhälle!

 

Moderna museet visar fram till 17/1 2016 Olafur Eliassons "Verllighettsmaskiner". Installationer från tidigt 90-tal till i år. En magnifik upplevelse som jag drar mig till minnes är den konstgjorda sol som visats i Tates turbinhall. Eliasson återkommer i sin konst till grundelement som ljus, vind, vatten, sand och jord. Eliasson vill att beraktaren upplever konst med alla sinnen. I ett av rummen finns ett intensivt gult ljus som ger upphov till en ljusblå eftereffekt när man lämnat rummet. Vårt vaneseende rubbas. "Moss wall", en gobeläng av färsk renlav som är fäst i ett hönsnät - imponerande.

 

På Kulturhuset i Stockholm visas fram till 17/1 2016 Anna Odells konstverk "Okänd, kvinna 2009-349701". Vi får en inblick i vad som hände på Liljeholmsbron för 13 år sedan fram till rättegångssalen. En stark upplevelse är ljudupptagningen där en läkare "skäller" på Anna Odell och kör sedan iväg henne från sjukhuset. Hon vill med denna icensättning undersöka vems röst man tror på - strukturen i den  psykiatriska vården.

 

Symbolism och Dekadens visas på Waldemarsudde i Stockholm fram till 24/1 2016. Några av dåtidens kända symbolister visas; Edvard Munch, Prins Eugen, Strindberg, Alexli Gaallen Kallela, Ernst Josefsson. Svenk symbolism samsas med, norsk, finsk och lettisk.

 

Utställningar under 2015

Delar av dessa utställningar visas på respektive museets hemsida

En både rolig och intressant konstutställning har ägt rum - Affordable Art - en internationell konstmässa. Kostnaderna för ett konstverk varierar från 500:- och uppåt 50000:- med många kända artister och verk av god kvalitet. En konstnär som jag särskilt vill nämna är Stefan Hedström vars skulpturer är mycket intressanta (se nedan).  Med över 15.000 besökare på mässan var det rekord i år.

 

Fotograferna Anna Riwkins och Björn Langhammers efterlämnade bildarkiv visades på Moderna Museet respektive Kungliga biblioteket. Riwkin följde svenska romer med sin kamera åren 1954-55 och Langhammers bilder på romskt liv är tagna ett decennium senare.

 

På Galleri Nordenhake i Stockholm visades Jonas Dahlbergs "Diorama". Han har gjort flera offentliga verk; minnesplatsen efter terrorattentaten på Utöja i Norge, samt "The Mirror" vid Tele2 Arena i Stockholm. Utställningen "Diorama" har småfåglar som blåmesar och bofinkar som finns i vår trädgård avbildade i åtta fotografiska verk.

 

Mika Rottenbergs videoinstallationer handlar alltid om produktion i någon form. Hon diskuteras konsumtionssamhället och kroppsfixeringens utveckling. Högaktuellt i dagens samhälle.

 

På Thielska galleriet har utställningen "Blomma för evigt" visats. Pärlblommor från 1800-taler fram till i dag visas ur Ragnar Levis samling. .

 

På Färgfabriken i Stockholm byggde konstnären Luis Berrios-Negrón ett trähus med en riktig hönsgård. Förslag till boendeform i "Experiment Stockholm". Konstnären tillsamman med Maria Kamilla Larsen och dottern Freia bodde i lägenheten under utställningsperioden. Ett sätt att testa en boendeform

 

Konstnären Joan Jonas är en av pionjärerna inom performance och videokonsten. I videoverket "Reanimation" experimenterar Joan Jonas med collage och animation. Den isländske författaren Halldór Laxness har inspirerat. Videoverket "Reanimation" är ett pågående projekt som bearbetats i flera omgångar sedan det först visades. Verket påbörjades redan 2010 för Massachusetts Institute of Technology i Cambridge där Joan Jonas är verksam som professor. Joan Jonas har arbetat med performance sedan slutet av 60-talet. Hon kombinerar ofta video, installation, skulptur, måleri, foto och teckningar. Mytologi och sägner men även på senare tid de isländska sagornas värld.

 

Glädjande satsningar för Stockholmarna

Geografisk närhet till kultur är viktig för att fler ska ta del av kultur. Stockholms stad skjuter till 3 miljoner för att inkludera fler i  stadens kulturliv. Fler ska få möjlighet att ta del av kultur i sitt nära bostadsområde.

 

En ny teater har öppnar i Stockholm "Playhuse teater". Teatern ligger på Drottninggatan och inrymmer kafé på dagen och restaurant på kvällen.

 

En ny utredning om vår livsmiljö har sett dagens ljus. En statlig utredning "Gestaltad livsmiljö" innebär en ny inriktning för arkitektur, form och design med fokus på ett hållbart samhälle."Myndigheten för gestaltad livsmiljö" med säte i Stockholm kommer att ersätta det nuvarande Arkdes, Statens centrum för arkitektur och design.

 

Magasin 111 i Frihamnen och Stockholms Universitet går samman i en gemensam satsning - Accelerator, en mötesplats som ska visa konst och vad konst betyder. Planerad öppning 2017. Accelerator kommer att arbetar för en tvärvetenskaplig inriktning mellan humaniora och samhällsvetenskap men även naturvetenskap.

 

Goda  kreativa satsningar på kultur

Östersunds Fotbollsklubb - ÖFK har anställt en kulturcoach som inspirerat till olika kulturaktiviteter genom att engagera författare, dansare och skådespelare. Detta resulterade i egna föreställningar. Alla i föreningen fick även skriva var sitt kapitel om ÖFK. Boken publicerades och blev en stor succé. Spelarna  åker ut och berättar om sina läsupplevelser.

 

På Österåker behandlingshem används musik och konst i de intagnas vardag, vilket visar sig stärka de intagnas självkänsla.

 

Boktips

Vad är konst? Bo Bergström ger oss svar på frågan. Bergström har skrivit böckerna "Bild och budskap" och "Effektiv bildkommunikation"

Vi kan ställa oss frågan "är det vad folk tycker och tror". Eller vad är konst"

 

Dan Jönssons bok "Estetisk rensning. Bildstrider i 2000-talets Sverige" utkom 2012 tar upp till diskussion "skandalerna". Ett exempel  är Melgaards video "All gym queens deserve to die." Andra exempel är Feilers Snövit installation, det ofta diskuterade konstverket av Vilks - Rondellhundar samt Anna Odell och NUG:S examensarbeten. Jönsson ger argument för och emot konstaktivism. Lars Vilks politiska projekt är ett exempel på konstaktivism.

 

Karin Johannisson, professor i idehistoria lyter fram 1900-talskonstnärer som periodvis vistades vistades på mentalsjukhus - Agnes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén i "Den sårade divan". Här publicerar Johannisson kvinnornas journaler.  Angelägen läsning! Verkligheten förändras beroende på vem som betraktar den, man eller kvinna, frisk eller sjuk

 

Kommande utställningar på Norrtälje konsthall!

Maria Friberg

8 januari – 21 februari

MYCKET – Luftslott, när vi bygger den stad vi vill leva i

26 februari – 3 april

Maria Bajt

15 april – 29 maj

Alla medlemmar i RKKH är varmt välkomna på vernissage för Maria Fribergs utställning.

Fredagen den 8 januari klockan 17-20.

Norrtälje konsthall, Galles gränd 7, 761 30, Norrtälje.

www.norrtalje.se/konsthall, Facebook: Norrtalje museum + konsthall.

Buss 676 från Tekniska högskolan i Stockholm, 677 från resecentrum i Uppsala.

 

Jimmy  Gustafsson

Konstpedagog Norrtälje Konsthall

Kultur- och fritidskontoret 

D  +46(0)176 28 42 30

M +46(0)73 962  38 90

Jimmy.gustafsson@norrtalje.se

 

Nya verk av Stefan Hedström

INDIVIDEN

I mitt skapande speglas en sorts framtidsvisionella individer som även har perspektiv bakåt i tiden.”Jag vill få fram det sköra men samtidigt det kraftfulla i verken, med en stark känsla av kommunikation och en inre identitet som skapas av betraktaren”
 
Se mer info på websidan  www.stefanhedstrom.se

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev nr 2, september 2015

 

Kära intressent av Riksföreningen KonstKultur och Hälsa – RKKH!

Välkommen till 2015 års Medlemmarnas Dag den 3 november kl 15.00 - 17.00 med spännande information om konstkulturens betydelse i livets olika skeden! Årets tema är bildens roll för en demenssjuk person.

 

Riksföreningens säte är Baldersgatan 1, 16-17 i Sjuksköterskornas Hus i Stockholm. Vi bjuder på lite frukt och kaffe/te. Du får även möjlighet att gå på rundvandring i huset med kunnig ledare. Medlemsskap 100 kronor kan du betala när du kommer om du inte är medlem.

 

Vi har en uppdaterad hemsida - www.rkkh.n.nu där du finner ytterligare information om våra tjänster och föreningens intentioner och aktiviteter.  

 

Föreningens verksamhet

Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa verkar för att fler människor i alla sammanhang ska aktivera sig som publik för god konst. Likaså verkar den för att konstkulturens värden för livskvalitet och hälsa ska bli väl tillvaratagna och för att god konst ska bli lättillgänglig överallt, i vårdmiljöerna lika väl som ute i samhället. Forskning  om  betydelsen av musik, bild, dans, och teater för livskvalitet och hälsa presenteras på föreningens hemsida samt via nyhetsbrev och på medlemmarnas dag.

 

Medlemskap

Ett medlemskap löper på ett år med en avgift på 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familjer samt 800 kr för organisationer. Ett medlemskap innebär i första hand ett stöd för föreningens verksamhet samt möjlighet att deltaga vid medlemmarnas dag som arrangeras på hösten varje år i Sjukköterskornas Hus, säte för SSF Svensk Sjuksköterskeförening på Baldersgatan 1 i Stockholm. Riksföreningen samarbetar med SSF genom Nätverket Estetik och Omvårdnad. Information om detta nätverk hittar du på SSF:s hemsida samt i Omvårdnadsmagasinet. Tidningen ger en bild av aktuell omvårdnadsforskning.

 

Föreningens aktiviteter

Medlemmarnas dags program innehåller alltid ett flertal kvalificerade föreläsare, utlottning av konstverk samt mingel med möjlighet att knyta intressanta kontakter med personer inom RKKH´s nätverk.

Under året genomförs också ett antal studiebesök till intressanta platser som

har anknytning till föreningens verksamhet. Som medlem i föreningen

har du möjlighet att deltaga i dessa studiebesök till reducerad kostnad som medlem.

 

Du/Ni är varmt välkomna att gå med i vår förening genom att sätta in medlemsavgiften på vårt PlusGirokonto nr 304968-1. Skriv gärna vid ”meddelanden till mottagaren” ditt namn, adress och din epost-adress. Ange där också inom vilket område du är verksam eller särskilt intresse. Därefter sänder vi ert medlemskort designat av konstnären Stefan Hedström vars konst kännetecknas av ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,

 

Önskar ni ej stå kvar i vårt register över intressenter så meddelar du detta genom att svara på detta epostmeddelande.

 

Stefan Hedström, konstnär

Ansvarig för hemsidan;

www.rkkh.n.nu

 

Britt-Maj Wikström, Professor

Ordförande

britt-maj@home.se

www.artsforhealth.com

 

Konst på arbetsplatsen

Visst är det viktigt vad som hänger på väggen. Inte minst har konsten betydelse för den sociala miljön på arbetsplatsen. Det visar bland annat flera vetenskapliga studier, samt inte minst de 500 konstföreningar som finns på arbetsplatser i Sverige registrerade som medlemmar i Sveriges Konstförening. Det placerar Sverige i topp vid en internationell jämförelse. Men det är ändå knappt hälften mot de 1300 föreningar som fanns 2000. På 1970- och 1980-talen var föreningarna ännu fler. Orsaken till att de blir färre är flera kan vara strukturella, eller att företagen har minskat sitt stöd till konstföreningar, både det ekonomiska och möjligheten att använda viss arbetstid till att sköta föreningen.

              

Det är idag vetenskapligt bevisat att konstupplevelser bidrar till en bättre hälsa. I flera studier har man med hjälp av de olika konstarterna kunnat sänka blodtrycket och minska användningen av mediciner. Vetenskapliga resultat som borde beaktas inte minst på arbetsplatser. Ett exempel på en aktiv konstförening är konstsektionen på SSAB som bildades 2009 och har runt 70 medlemmar. Verksamheten består dels av månatliga utställningar av regionalt och lokalt etablerade konstnärer, dels av kurser i måleri och kreativt skapande, besök med guidade visningar av aktuella utställningar både i Dalarna och utom länet, besök i konstnärers ateljéer samt gemensamma besök på konstrundorna i de olika kommunerna i Dalarna.

 

Museets roll i samhället

* En av Sveriges viktigaste besöksnäringar är våra museer, privata såväl som offentliga, med dubbelt så många besökare vid en jämförelse med de som går på match i Svenska Hockeyligan och Allsvenskan tillsammans. Trots detta går väldigt lite pengar till konstnärerna, bild och formkonst, även om statens och regionernas kulturutgifter ökat mellan 2010 och 2013.

 

* Bigitta Rubin skriver på DN - debatt om intresset för museer. I dag har museerna en större publik än spotevenemang. I Sverige ökade besöken under 2014 med en halv miljon. Hon menar att det finns ett samband mellan ett stigande antal högutbildade och en växande medelklass. Syftet är att söka vägledning, kunskap och inspiration. Komunistpartiet som under kulturrevolution brände museer och ansåg konst som bakåtsträvande, hävdar nu att kulturen är en "pelarindustri".

 

* Fotografiska i Stockholm är ett av Sveriges största kulturinstitutioner med närmare 2,5 miljoner besökare sedan dess start för fem år sedan. en av många spännande och intressanta fotografer är Annie Leibovitz vars porträttfotografier lockade en stor publik. Denna mängd av besökare visar på vårtstora intresse för konst. Kanske kan man våga påstå att Fotografiska är en del av folkhälsoarbetet och kanske bidrar till förbättrad folkhälsa. I vart fall finns det ett flertal forskningsstudier som visar att kulturdeltagande har ett flertal goda effekter.

 

* "Museerna och besökarna 2050. En antologi från Riksutställningar" redatör Evelina Wohlqvist och Karin Henriksson. Antologin beskriver museernas utvecklig med rötter i 1800-talets nationalromantik. Pedagogiken bygger på att få betraktaren att känna sig liten och obetydlig. När sedan museerna börjar tänka om satsade de på interaktivitet vilket inte alltid blev lyckat. En lyckas satsning blev däremot deras satsning på fika och möjlighet att inta en god måltid.

 

* Riksförbundet Sveriges museer redovisar att 35 % av förra årets museebesök skedde på våra länsmuseer. Dessutom visar det sig att museerna inte längre anses som torra och tråkiga utan intressanta och spännande.

 

Lästips

* Anna Jörgensdotter har skrivit en intressant bok om kostnären Ester Henning "Drömmen om Ester". Ester växer upp i Zorns Dalarna, inte långt från den kände Zorn. Ester är piga och från en fattig familj. Hennes konstnärliga intresse gör att hon besöker Zorn, men konstnären avfärdar henne. Ester fick diahnosen schizofreni och kommer att vistas på olika institutioner från 30 års ålder fram till sin död 1985. Idag är Ester henning representerad på våra museer.

 

* I Läkartidningen nr 3 2004 beskrivs konstnären Ester Hennings liv och konst. Henning var född  och levde större delen av sitt liv på Säters sjukhus. Hon var då endast 29 år gammal . Mycket av hennes produktion är tillbakablickar på ungdomsåren. Hennes färgskala är prunkande. Schizofrena stildrag som deformationer, sönderfall och stereotypier saknas i hennes konst. Ett porträtt av Sirid Hjerten , som var intagen på samma sjukhus som Ester, finns på Moderna Museet..

 

Intressanta utställningar

* Annika von Hauswolf, känd för sin fotobaserade konst, visas nu på Galleri Andréhn-Schiptrenko i Stockholm fram till 29/9. Hausswolf är intresserad av feministisk bildtradition som gjorde upp med konventionella könsroller.I ett flertal verk ger associationer till fysiska övergrepp. Värt ett besök!

 

* Galleri Lars Bohman visar fram till 27/9 15 "Europa" av Martin Wickström. Hans målningar visar efterkrigtidens arkitektur

 

* På Moderna Museet i Stockholm visas utställningen "Om att vara en ängel" fram till 6/12 2015. Francesca Woodman fotografier är små, ofa fyrkantiga i formatet. "Estate prints" innebär en garanti att de är identiska med vintageprintarna. Orginalbilderna är 30 år gamla och mycket sköra och år därför inte lämna USA. Woodman tog sitt liv endast 22 år gammal för tre decennier sedan. I "House" och "Space" arbetar Woodman med förfallna miljöer. Både lelfullt och kusligt. I "Självbedrägerier" kryper hon ihop i ett hörn vilket öppnar för olika tolkningar. Gripande utställning.

 

* Kulturhuset i Stockholm visar utställningen"Kostymer, korsetter och Army of Lovers" med ett urval av designern Camilla Thulins plagg. Klänning för malmö Opera, Amadeus-kostym för Stockholms Stadsteater. En utställning väl värt ett besök.

 

* Millesgården i Stockholm har öppnat utställningen "Marc Chagall och hans ryska samtid" har döpts om till "Åtta målningar av Chagall". I väggtexter kan besökare läsa om de verk som saknas i utställningen. Utställningen, med premiär 12/9 2015, kommer att pågå hela vintern 2015.

 

* Nathalia Edenmonts "Holy ghost triptych" visas på Wetterling gallery i Stockholm tom 3/10 15. Det är bilder på teman som liv och död, befruktning och barnlöshet, det naturliga och det undermedvetna.

 

* Utställningen "Staden vid Sidenvägen" öppnar den 12 september i Bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm. Utställningen pågår fram till 28 februari 2016. Föremålen som visas är 1300 år gamla är från staden Luoyang i Kina. Samhället var styrt av en kvinnlig kejsare.Som besökare får man "vandra " genom staden där man får möta poesin och handeln. Kvinnorna hade en förhållandevis fri ställning, åtminstone de som tillhörde samhälletseliten. I en monter visas statyetter av kvinnor som rider och spelar polo.

 

* Den kinesiske konstnären Ai Weiwei har tidigare inte fått ställa ut i sitt hemland Kina. Nu har han för första gången fått ställa ut i sitt hemland. För några år sedan greps han av polis som förde bort honom till hemlig plats. Där fick han stanna kvar i nästan tre månader. I utställningen finns inget av den regimkritiik som funnits i hans tidigare verk På Magasin 3 i Stockholm visas nu utställningen ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,

 

* John Bock, tysk konstnär,  visas nu på  Galleri 5 Kulturhuset i Stockholm och pågår fram till den 20 september 2015. Utställningen har titeln UN-EX-SURROGAT. Installationerna innehåller film, objekt samt mekaniska skulpturer. Hans skulpturer är tillverkade av aluminiumfolie, kartong och tops etc. Föremälen får nya funktioner som berättar om vårt konumtionssamhälle. Filmen "Three Sisters" berättar om tre systrar som som hämnas en ung systerdotters död. John Bock är född 1965 och har haft separatutställningar i London, Los Angeles, MoMA i New York. Han har även medverkat i Venedigbiennalen och documenta i Kassel.  

 

* På Moderna Museet i Stockholm visas den Argentinske konstnärens Adrián Villar Rojas fram till den 25/10 2015. Två fågelbon fins placerade utanför museets entré. De är byggda av en av Argentinas vanligaste fågelsorter. Liksom fåglarna använder det som är tillgängligt i naturen som gräs plast lera på samma sätt arbetar konstnären.

 

*  På Thielska galleriet i Stockholm visas "Män vid vatten, Jan Hietala i dialog med Eugéne Jansson" fram till 20/9."Flottans badhus" har varit magasinerad sedan 1970-talet. Fortsättningsvis kommer tavlan att hänga framme. Avhandlingen "Nakna män" ger en bild av maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur under åren 1900-1915 i vilken Jansson är en vktig del. Nakenheten är konsthistoriskt intressant sett i ljust av de bortträngningar som gjorts under århundraden.

 

Filmens estetiska dimension

* Filmen Timbuktu som just nu går på biograferna griper tag i mig. Filmen visar på vad som händer i en stad där islamistiska fundamentalister tagit över. Kontrasterna mellan de grymheter som begås förstärks av storslagna miljöer.

 

* Den ryska filmen Leviatan är en tolkning av ett sanhälle som karaktäriseras av korruption, makt och maktlöshet. Med Putin på väggen får borgmästaren mandat att skicka den han inte sympatiserar med i fördärvet. En gripande film som kontraster mot bildens skönhet.

 

Palats i konsten tjänst - Eller?

* Ännu ett palats i konstens tjänst har sett dagen ljus, konstmuseet Wiitney på södra Manhattan ger mer plats för den amerikanska konsten. Arkitekt är italienaren Renzo Piano för denna fartygsformade jättebyggnad på 5800 kvadratmeter som vetter mot Hudsonfloden. Man kan spekulera i om konstmuseer är våra "nya kyrkor", eller kanske ett sätt för ett land att visa sin storhet.

 

Estetikens roll

* Dan Jönsson skriver i DN under rubriken "när politik och estetik blandas kan det bli för snyggt". Malmö konstmuseum har gjort en utställning till 70-års minnet av krigslutet våren 1945. Hur en historia berättas, utesluts eller inkluderas som den skuggtrafik som skedde i de bernadottska flyktingkonvojerna. Detta finns dokumenterat av historikern Ingrid Lomfors. Jönsson avslutar med att det är bra att detta finns med i utställningen eftersom den störsra risken när politik och estetik blandas ihop är att det blir för snyggt.

 

* Lyra Ekström Lindbeck söker det sköna med.hjälp av filosofen Theodor W Adornos Ästhetsche Theorie. Han skriver: "Utropet ´Så vacker´ vid anbicken av ett landskap förolämpar dess stumma språk och förminskar dess skönhet." Den kapitalistiska utbytesprincipen att inget är värt något om det inte kan inväxlas till något annat värde. Vad händer då med kulturupplevelser. Måste dessa mätas för att vara nyttiga? Kanske något att tänka på i mötet med vackra vyer!

 

Kulturens betydelse

Myndigheten för kulturanalys visar i SCB statistik att kultursektorn är mer segregerad än andra delar i svenskt arbetsliv. Kulturarbetare med ursprung i Norden och anglosaxiska länder är överreprenterade. De mest underrepresenterade är grupperna från asien och sydamerika. Varför är det viktigt att kulturen representerar samhällets fulla bredd, ett aktuellt ämne att ta upp till diskussion.

 

* Google art, som funnits i fyra år, ger oss möjlighet att se vårt kulturarv globalt. Några funderingar dyker upp; kommer vi att förändra vårt sätt att se på konst? Vem bestämmer i framtiden vilken konst vi kommer att kunna. Vad kommer detta att innebära? Hugo Lindkvist skriver i DN under rubriken "Kulturen har svårt att hitta sin plats". Endast 2% av programpunkterna handlar om kultur,

 

Humanioras betydelse

"Humaniora hjälper oss att förstå det främmande" rubriken är hämtad i DN kulturdebatt av Stefan Andersson, professor i religionshistoria. Humanioras lönsamhet ska inte behöva lyftas fram som argument för dess berättigande som exempelvis turistnäringens nytta av historiska skildringar. Humanioras uppgifter är att hjälpa människor att få information om världshistoriens kulturtraditioner.Tidningar tar upp humaistiska ämnen. Modetidningar ger historiska återblickar, motorcyklar är ett annat av humanioras intresseområde med livsstil och estetik. Kanske funderar du på ortsnamn eller på äkrheten i en medeltids TV-serie. De flesta av oss är amatörhumanister; tar del av böcker om hantverk, köper reseguider eller släktforskar.Humanioras andra huvuduppgift är vad som hindrar oss människor att gå genom livet lyckliga. Det finns förstås medicinska aspekter. Humaniora försöker finna strukturer som förhindrar att människor trivs. Humaniora vill göra det förflutna åtkomligt för nutiden så att vi kan vända oss mot eller bygga vidare på mänsklighetens kulturarv.

 

Nytänkande i konstens tjänst

"Med konstens kraft ska de utvinna nytt liv ur gruvan": Rubriken är hämtad från DN med text av Sverker Lenas. I Ställberg i Bergslagen har 11  konstnärer köpt en gruva i syfte att bygga ett nytt konstcenter. Deras konstprojekt handlar om att skapa relationer till människor i trakten. Spännande initiativ som båser nytt liv i en landsbygdskommun men även i konsten.

 

Konst provocerar - Varför?

Tänk att konst kan vara så provoserande! Senast jag läste om ett konstbråk var på Ölands museum. När några folkmusiker klagade på ett konstverk av Oscar Guermouches "Tredje generationen" som består av spånskivor som är täckta av text, ett verk som symboliserar bland annat främlingsfientlighet. Museet valde att då flytta verket till en undanskymd plats. Konstnären blev upprörd och valde att riva installationen. Man kan spekulera om vi skyggar för den främlingsfientlighet som finns i dagens samhälle.

 

* Ola Larsmo skriver i DN under rubriken; "Konsten är den plats där samhället talar med sig själv". Vad döljer sig då under denna rubrik! Bland annat att Alliansen ville spara 365 miljoner på kulturen för att kunna sänka skattern, om detta står det var och en fritt att tycka vad hen vill. Besparingen blev kvar men togs från regionalt kulturstöd i stället för svenska kulturtidskrifter. Frågan som kvarstår är varför kulturtidskrifter ska ha stöd. Jo, rubrken ger svaret. Sarkastiskt avslutas artiken med: "Och så har vi ju Google translate".

 

* I år är det 50 år sedan Le Corbusier gick bort. Det uppmärksammas med en omdebatterad utställning i vilket hans väl belagda nazikontakter inte belyses. Det finns exempelvis brev som han skrev till sin mor. Han skrev "om Hitler enar allvar kommer han att kunna kröna sitt liv med ett storartat verk: omgestaltningen av Europa." Han arbetade för både Vichyregeringen, Sovjetunionen och demokrater. Han sökte audiens hos Mussolini. För att förverkliga sina projekt tycktes han vara beredd att samarbeta med vilken regim som helst. Detta förändrar dock inte värdet av hans verk. En fråga som bör ställas: Kan politik och arkitektur slijas åt?

 

* Stina Oscarsson skriver på DN debatt om varför kulturarbetare ska bry sig om konstens samhällsroll efter att ha fått den frågan upprepade gånger. Hon tar upp 15 olika aspekter som talar för att det är angeläget att konstnären speglat samhället i sina verk. Bland annat speglas vår roll som medlare i internationella konflikter och inte minst för att kvinnor i alla tider har tvingats använda huvudet och inte vapen för att lösa konflikter. Oscarsson poängterar att hon bara kan svara för sig själv.

 

Kulturmannen - Debatt i DN

* Ebba Witt-Brattström, under rubriken" Kulturmännens trettonåriga alibi". Hon ställer sig frågorna: "Finns det ingen förälder därute som vill skydda sin trettonåring?" "Är det okej för alla män att pådyvlas den här biohannedriften?" Bland annat försvarar Stig Larsson sin attraktion till trettonåringar med att de får skylla sig själva om de har bröst. (Dokumentären "Livet enligt ig Larsson" SVT 10/4)

 

* Ebba Witt-Brattström svarar i DN Knausgård: Hon berättar Kassandras historia. Hon var den första intellektuella kvinnan. Hennes röst ville ingen höra. Prinsessan Kassandra, skriver Aischylos 458 före vår tideräkning, hade fått sierskegåvan av Apollon, konstens gud. Men när Kassandra avvisade Apollns åtrå förbannades hon av honom genom att ingen skulle tro på hennes profetior. "Så mycket värd är sanningen för en kränkt gud".

 

* Ebba Witt-Brattström svarar Jonas Thente om Kulturmannen under rubriken: Det maskulina värdet dominerar fullständigt på författarnas kulturbörs. Hon inleder med "Tyvärr , Jonas Thente, Kulturmannen finns." Här ger Brattström ett flertal övertygande exempel, unga skribenter i 2014 års debatt.

Ett samband råder mellan större priser och färre kvinnliga författare. Nobelpriset: tretton kvinnor och 99 män. Samma tendens finns i de åtta pris som räknas upp. brattströms slutsats "kultursvären 2015 kan inte sägas vara tiill överväldigande majoritet styrd, hanterad och betingad av kvinnor, som Jonas Thente hävdar.

 

 

 

 

Nyhetsbrev nr 1, juni 2015

 

Seminarium

Vi önskar dig varmt välkommen den 6 Oktober till Baldersgatan 1, 16-17 i Sjuksköterskornas Hus i Stockholm. (T-bana Tekniska högskolan/Östra Station). Kom gärna till mingel 15.30 då är lite frukt och kaffe/te framdukat. Du får även möjlighet att gå på rundvandring i huset med kunnig ledare. Medlemsskap kan du betala när du kommer om du inte är medlem.

 

Preliminärt program

På programmet kommer att finnas forskare som ger oss de senaste rönen om ny forskning i ämnet konst och hälsa. Konstnärer och terapeuter som talar inom sina respektive kompetensområden. Marika Holm, dipl. uttryckande konstterapeut, ger oss insyn i den digitala arenan, om förutsättningar för digitalt kulturutbud i vårdmiljöer

 

Föreningens intentioner

Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa verkar för att fler
människor i alla sammanhang ska aktivera sig som publik för
god konst. Likaså verkar den för att konstkulturens värden
för livskvalitet och hälsa ska bli väl tillvaratagna och för att
god konst ska bli lättillgänglig överallt, i vårdmiljöerna lika
väl som ute i samhället. Forskning  om  betydelsen av musik, bild, dans, och teater för livskvalitet och hälsa presenteras på föreningens hemsida samt via nyhetsbrev och på medlemmarnas dag.

 

Medlemskap

Ett medlemskap löper på ett år med en avgift på100 kr för
enskild medlem, 150 kr för familjer samt 800 kr
för organisationer.
Ett medlemskap innebär i första hand ett stöd för föreningens verksamhet
samt möjlighet att deltaga vid medlemmarnas dag som arrangeras på
hösten varje år i Sjukköterskornas Hus, säte för SSF Svensk Sjuksköterskeförening på Baldersgatan 1 i Stockholm. Riksföreningen samarbetar med SSF genom Nätverket Estetik och Omvårdnad. Information om detta nätverk hittar du på SSF:s hemsida samt i Omvårdnadsmagasinet. Tidningen ger en bild av aktuell omvårdnadsforskning.

 

Föreningens aktiviteter

Medlemmarnas dags program innehåller alltid ett flertal
kvalificerade föreläsare, utlottning av konstverk samt mingel med möjlighet
att knyta intressanta kontakter med personer inom RKKH´s nätverk.

Under året genomförs också ett antal studiebesök till intressanta platser som

har anknytning till föreningens verksamhet. Som medlem i föreningen

har du möjlighet att deltaga i dessa studiebesök till reducerad kostnad.

 

Du/Ni är varmt välkomna att gå med i vår förening genom att sätta in
medlemsavgiften på vårt PlusGirokonto nr 304968-1. Skriv gärna vid
”meddelanden till mottagaren” ditt namn, adress och din epost-adress.
Ange där också inom vilket område du är verksam eller särskilt intresse.
Därefter sänder vi ert medlemskort.

 

Önskar ni ej stå kvar i vårt register över intressenter så meddela detta
genom att svara på detta epostmeddelande.

 

Stefan Hedström, konstnär

Ansvarig för hemsidan;

www.rkkh.n.nu

 

                                      Ordföranden reflekterar!

                                      

                                      Kvalitet i konst - Går det att definiera?

 

Stina Oscarson skriver under rubriken "Att tala om kvalitet i konst är som att trippa på ett minfält av ömma tår" Hon stäler frågan varför det är så svårt när det gäller konst! Hon gör en liknelse mellan tyger bävernylon och tyg till en brudklänning. Ett tyg kan vara av god kvalitet i ett sammanhang i ett annmat sammanhang värdelöst. Detta faktum är självklart när det gäller tyg. "Vad är målet och för vem" "Men när det gäller då får vi inte tala om mål, för då är friheten hotad, möjligtvis om målgrupper". Hon menar att vi hamnat i ett läge där all konst bland annat ska vara  nyskapande och tillgänglig för alla. Den ska fylla salongerna och minska utanförskapet etc Oscarsson räknar upp ytterligare exempel. Hon gör en liknelse med tyg, vilket visar omöjligheten. Vi måste inse att det är skillnad mellan kulturpolitiska och konstnärliga kvaliteter.Hon avslutar artikeln med vi måste bejaka  ordet mångfald

 

Britt-Maj Wikström, Professor

Ordförande

britt-maj@home.se

www.artsforheath.com

 

 

                                      Forskning kring Konst Kultur Hälsa

Forskning vid Alnarp är omfattande och intressant att ta del av. Patrik Grahn är ett namn som kan nämnas. Dessutom kan det vara givande att ta del av konstens betydelse i människors liv utifrän en annan synvinkel: Ronny Ambjörnssons "Den hemliga trädgården. Om trädgårdar i litteratur och verklighet". Men även Ann Heberlein text på litteratur@dn.se som handlar om Ronny Ambjörnssons "Den hemliga trädgården. Om trädgårdar i litteratur och verklighet" I tusentals år har trädgården varit central i människans liv. Omfattande forskning visat att trädgården är en plats där människor får läka och finna ro. Inte minst i Alnarp. Rötterna finns långt tillbaka i historien. Ett exempel är Epikuros terapeutiska trädgård.

              "Lyst på livet Livscafé - hvor nye muligheter kan vokse fram" är rubriken på en spännande kulturverksamhet vid Kunnskapssenteret i Kongsvinger, ett NaKuHel (Natur Kultur Hälsa) center. Fyra steg följs: planlägga, genomföra, undersöka resultaten samt följa upp. Aktiviteten är alltid individcentrerad.

                                  Forskningsöversikt

Under de senaste åren har åtskilliga medicinska forskare visat att kultur har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. I Helsingfors har studier visat att musiklyssnande förbättrar återhämtningen efter stroke. Vid amerikanska och tyska universitet utvecklas dansterapier som bromsar utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Det har tydligt visats att musik kan hjälpa patienter med demens och tyder på att dans skulle kunna förebygga åldersdemens. Musikterapi har visat sig kunna dämpa problemen vid schizofreni och depressioner, och norska forskare har visat att musikterapier också kan förbättra situationen vid störningar som autism. En rad forskargrupper har visat att aktivt musicerande på olika sätt stärker hjärna och lärande, och svensk forskning har visat att det bland annat sker genom att stärka hjärnans arbetsminne. RKKH bevakar kontinuerligt forskningen om kulturens betydelse för hälsa, välbefinnande och lärande, och presenterar den på den årligt återkommande Medlemmarnas Dag som genomförs varje höst.

               Det växande vetenskapliga intresset för samspelet mellan kultur, hjärna, hälsa och lärande hänger samman med allt noggrannare studier, där stora patientgrupper ges kulturella terapier och jämförs med välmatchade kontrollgrupper. Intresset stegras av en rad nya vetenskapliga tekniker, som bland annat möjliggör detaljerade avbildningar av hjärnan medan den arbetar. Finska forskare visar hur hela hjärnan är inblandad då man lyssnar på musik. Med sådana nya metoder kan forskarna närma sig frågor om mekanismer och de konkreta processer som åstadkommer kulturens effekter på hälsa och lärande. Kliniska tester av olika kulturterapier på patienter kan därför nu kombineras med undersökningar för att förstå hur terapierna fungerar.

               Studierna av sambanden mellan kultur och hälsa blir allt mer vetenskapliga och växer samman med grundläggande forskning om hur hjärnan arbetar och hur den uppfattar och påverkas av olika kulturella uttryck. Tidigare separata forskningsområden närmar sig därmed varandra, och nya forskningsdiscipliner växer fram.

               En rad centra för studier av den kulturella hjärnan bildas vid de främsta internationella lärosätena som University of Southern Califonia i Los Angeles, International Laboratory for Brain, Music and Sound Research i Montreal och The Kavli Institute for Brain Science vid Columbia University i New York. Tanken att kunna kartlägga och förstå den mänskliga hjärnan framstår allt mer som möjligt.

               Att förstå hur olika kulturella aktiviteter påverkar hälsa och lärande mycket angeläget i dagens forskning. Sedan länge har forskare sett att råttor med strokeliknande skador återhämtar sig betydligt bättre om man stoppar in olika leksaker i deras burar. (Jensenet et al, Nurorehab Repair 24, 802, 2010. Finska forskare menar att patienter som tidigt efter en stroke fått lyssna på sin favorit musik återhämtar sig snabbare än dem som inte fått lyssna på sådan musik. (Särkämö et al, Brain 131,866, 2008. Det finns en specifik effekt av musik som inte fanns i kontrollgruppen som fick lyssna på uppläsning av böcker inte hade samma positiva effekt. Positiva effekter har också rapporterats med danslektioner  av Hackney et al. (J Ger Phys Therapy 35,206, 2012).

               När det gäller demens, musik och dans visar ett flertal studier som är systematiskt utvärderade att musik från de dementas tidigare liv gav gynnsamma effekter samt att regelbunden musikterapi minskar risken att drabbas av utbrott av upphetsat och oroligt beteende. (Ridder et al. Aging and Mental Health 17,667, 2013) Hackney et al visade att regelbundet dansande eller dansterapi förbättrar balans och benstomme. (Hackney et al, Nursing Res 62,138, 2013) Kattenstroth et al, (Front Aging Neurosci 6,05, 2013)visade att dansterapi även stärker tanke- och minnesförmågor.

               När det gäller estetisk upplevelse och kreativite kan man idag se att hjärnan reagerar occh uppfattar och reagerar på lika former av kultur. Människor från olika kulturer uppfattar samma grundläggande känslor i musik (Fritz et al,Curr Biol 19,573, 2009)Redan det nyfödda barnet har speciella regioner i hjärnan som aktiveras av musik (Perani et al, PNAS 107,4758, 2010). Olika regioner är aktiva när man bygger upp en förväntan eller upplever känslomässig klimax. (Salimpoor et al, Nat Neurosci 14,257, 2011). Man har även använt improviserande jazzmusiker och rappare för att identifiera regioner i hjärnan som är inblandade i kreativitet (Limb et al, PLoS ONE 3, 1679, 2008).

               Många forskare studerar hur människan reagerar på visuell konst – ett område som ofta kallas neuroesthetics. Även litteraturens och berättelsernas effekter analyseras. Till exempel har studier av hjärnans reaktion på olika berättelser visat att radikalt skilda delar av hjärnan är aktiva när det är fysiska och psykiska förhållanden som orsakar spänning eller stegring i en historia (Immordino-Yang et al, PNAS 106,8021, 2009) Även arkitekturens verkan på hjärnan visar på ett samband mellan gestaltningen av den fysiska miljö, och graden av stress. (Lederbogen et al, Nature 474,498, 2011) Bland annat visar forskningg vid Alnarp att inslag av grön natur runt vägar gör det betydligt mindre stressande att köra längs dem än om de går genom ett rent urbant landskap

 

        Aktualiteter som belyser konst ur ett estetiskd perspektiv  

* Klas Ekman skriver i DN om legenden Ulf Linde som ”en man som vägrade vara andra till lags.” Enligt Linde var starka känslor förknippade med konsten. Den som inte fick starka känsor av konsten hade inte med konsten att göra." Genom att utsätta sig för konst kan betraktaren upptäcka nya sidor hos sig själv. Enligt Ulf Linde har betraktaren en medskapande roll, vilket fick essä samlingen "Spejare" från 1960 att bli omdebatterad. Betraktarens roll var viktig för Ulf Linde

Att ”konst ska bli lika populärt som fotboll hade Ulf  Linde ingen förståelse för."

Vad anser du om dessa tankar! Tyck gärna till!

Artikeln går att ta del av på kultur/dn.se

 

* Doktorsavhandlingen i museologi Displaying Spices: Spatial Design, experience and Atthenticity in Museums av Märit Simonsson, handlar om att museets rum och innehåll hör ihop. Båda är lika viktiga när det gäller vad betraktaren uppfattar. Hon berör även vad som händer när besökaren inte riktigt hittar i museets lokaler. Det kan både förstöra upplevelse men det kan även vara spännande.

 

* Humaniora ger perspektiv genom att återge, förstå och tolka mänskliga upplevelser. Något vi alla har nytta av. För studenter kan det vara viktigt att kunna växla mellan olika perspektiv, utvecklande för kritiskt tänkande. Att låta en litteraturvetare undervisa i ämnet kan berika den studerandes perspektiv och tolkning av verkligheten genom att ge fler "nycklar" till tolkning. Teknik och ekonomi är viktiga men konst och filosofi får inte glömmas bort!

 

* Konstens inneboende tysta kraft ligger kanske inte på ytan vilket kräver ett reflekterande förhållningssätt av betraktaren. Konstverket ger betraktaren röst genom att uttrycka sådant som upplevs men som hen inte finner ord för.

 

                                Att reflektera över!

* Är en målning som avbildar ett abstrakt mönster föreställande eller abstrakt?

 

* Stina Oscarsson skriver på kulturdebatt om att modrern konst tvingar oss att tänka bortom samhällets berättelse. Hon reflekterar över ett stort blått äpple. Är detta meningsfullt? Men i stället för att ironisera kan man se koncentration, sökande, trevande försök att att beskriva det man ser och känner. Det kanske räcker med att söka mening.

 

* Björn Viman skriver i DN Söndagskrönika om argument som dyker upp i offentligheten när en konstnär hotas till livet. Konstnärens verk är undermåligt, provocerat för att bli känd eller tjäna pengar, utsätter oskyldiga människor för fara samt är osympatisk och har brister i sin karaktär.

 

* Björn viman skriver i DN Söndagskrönika "Att rädda kulturens skatter handlar om att rädda människor". Läs gärna hans argumentation. De kulturskatter som nu förstörs tillhör vårt kulturella arv.

 

                                              Boktips!

Hata Konst (Kunst Hassen) en bok av tidskriftsredaktören Nicole Zepter. Zepter är besviken på långtråkiga utställningar. Hon ger dock inga exempel på vad hon berörs av och vad konst ska vara för att hon ska älska den. Hon beskriver däremot utförligt utställningskatalogernas språk; om konst spekulationer som gör att priserna på verken skjuter i höjden.

En intressant aspekt i artikeln är låsningen vid förra sekelskiftet och tron att den tidens konst är vad konst måste vara även i dag. Mycket tänkvärda tankar att ta del av.

 

                          Dans och hälsa i skönlitterära texter

Martin Nyström skriver i DN om valsens betydelse. Cecilia Malmström Olsson, dansforskare, lyfter fram den moderna dansarens pionjär Isadora Duncan. Hon såg en frigörelse av det naturliga i valsens rörelser. Artikeln finns på Martin Nyström dn/kultur.se

 

                          Aktivitet med barn och barnbarn

Mer än hälten av sveriges befolkning besökte museum under 2014. Vanligtvis tillsammans med barn och barnbarn. Det visar en Sifoundersökning i åldersgruppen 15 till 65.

Det tål att tänkas på att museerna har lika stor publik som biograferna. Dessutom visar mätningar att museerna hör till de institutioner i samhället som har störst förtroende. Därför är det vad museerna säger eller inte säger. De undersökningar som finns i dag ger dock inte svar på vilka som besöker museern.

Läs gärna Jeff Werner, konstprofessor, som är aktuell med skriften "Blond och blåögd". Han argumenterar även för att få museer i dag prioriterar de publika utställningarna. Vad kan detta val innebära för de som besöker en utställning!

  

                                       Konst uttryckt i film

"Mr. Turner" manus och regi Mike Leigh är en lysande film om den engelske landskapsmålaren William Turner. Vi får se och ta del av tavlor, landskap och människor, en film om konstnärsskapet. Lite snålt med bilder på Turners verk. En tavla belyses emellertid ingående, "Slavskeppet". Målningen är inspirerad av en verklig händelse. Ett skepp med slavar som kastades överbord när de var döda eller döende eftersom försäkringen inte täckte slavar som dog på skeppet. Mike Leigh visar oss ett 1800-talets Enland med en professionell blick. En film som kan rekomenderas.

 

              Terrorismens drivkrafter utifrån en skönlitteretär text

Johan lundberg ger en bild av hur våldet speglas i den skönlitterära 1800-tals litteraturen i exempel som Ivan Turgenjev, Oscar Wilde och Henry James. I "Obruten mark" av Turgenjev (1878 )beskrivs hur en rysk terroristcell besöker ett äldre par som älskar Voltare. Ett år efter Turgenjevs romas sköts Sankt Petersburgs guvenör, vilket utlöste en våg av attentat i Europa.

Terroristatacker mot ryske kejsaren, spanske kungen och Italienske kungen.  Den ryske tsaren Alexander 11 mördades 1881, någon månad senare sköts USA:s presidentJames a. Garfield. I England utförde irländska nationalister fler bombdåd. Mellan  1894 och 1901 mördades frankrikes president, den spanske premiärministern, kejsarinnan av Österrike, Italiens kung och USA.s president, i samtliga fall av anarkister. Inte konstigt att 

Några andra exempel på skönlitterära texter är "Onda andar" av Dostojevsky, "Vera or the nihilists" av Oscar Wilde, "The dynamist" av Robert Louise Stevensson, "The secreet agent" av Josef Conrads. kulturdebatt/dn.se

 

                              Konst på museer i Stockholm

Moderna Museet visar Louise Boureois, kand för sina monumentala verk. Inte minst hennes spindelskulptur "Maman". För henne en symbol för den bekyddande modern, kopplad till hennes egen kärleksfulla mor som tålmodigt lagade och vävde. Hon gestaltar de stora existensiella ämnen som barnets födelse, moderskap, åtrån.

Hon hade stor betydelse som förebild inom den feministiska konsten. Hon betonade alltid eftersträvat att förvandla kvinnan från objekt till ett aktivt subjekt. Bourgeois gick bort 89 år gammal 2010. Birgitta Rubin på Birgitta Rubin dn/kultur.se

 

* Nya verk av Håkan 'Rehnberg visas på Moderna Museet. Tio målningar och och tre skulpteurer ingår i utställningen. Metallskulpturerna är kyliga och målningarna är varma. En kontrast som är spännande. Hans teknik är att lägga oljefärg på akrylglas, fläckvis i flera lager. Därefter frilägger han underliggande partier med palettkniv. birgitta.rubin dn/kultur.se

 

* Subjektiviteter , Nationalmuseum Design, visas på Kulturhiset! Värt ett besök

 

* På Thielska galleriet visas Veronika Nygren, "Textil  konst och radikal design" Hennes "haren om hösten" visas i gemenskap med Bruno Liljefors oljemålning " Vinterharen". Edvard Munchs Nietzzche-porträtt får vi se tillsammans med Nygrens färgstarka höga textila installation "Stilla flyter Don." Nygren sin vardag såsom  kvinnorörelsen, svenska hantverkstraditioner, 1970-tals konstens realismVeronica Nygren, konstnär, mönsterformgivare, modedesigner, professor och Grupp 8-medlem, gick bort 2006

 

* Marabouparken Sundbyberg och Konsthall C Hökarängen visar Mierle Laderman Ukeles konst som bygger på vardagens lägst värderade sysslor som underhåll av 

Anna Sjödahl, feminist med feministisk skärpa i sitt arbete. "Bilder på stan - alternativ reklam"

Joanna Lombard utgår i sin konst från sina amningsproblem. En jämförelse kan göras med Maj Wechselmans 40 år gamla film "Omställningen" som tydligt visar att inte mycker hänt. Denna artikel kan läsas i sin helhet på konst@dn.se skriven  av M Allerholm.

 

* Galleri Lars Boham på Karlavägen i Stockhom är värt ett besök. Ernst Billgren har "bytt namn" - Wilhelm von Kröckert. Detta namnbyte påverkar inte den speciella konststil som kännetecknar Billgren. Vi kan se olika tidsåldrar, klimat och klädstilar som bitvis krockar på ett intressant sätt. Detaljerna är fint utmejslade i ädelstenskolorit.

 

                                        Krav på museerna

Birgitta Rubin skriver i DN om de olika krav som ställs på museerna. Flera satsningar är på gång. Ett exempel är satsningen på den världberömda skulptören Bourgeois för att kompensera för att samlingarna återspeglar en närmast enkönad manlig vit standardberättelse. Man har även satsat på en föreläsningsserie med konstnärer födda i Cypern, Mexiko, Iran, Brasilien oxh Libanon. På Historiska museets basutställning "Sveriges historia" lyfts fler kvinnor fram jämsides med män. Detsamma gäller samernas och resandefolkets viillkor.

 

                          Museet som kunskapsförmedlare

Med drygt 18 miljoner besök 2014 är museerna betydande kunskapsförmedlare. Nationella trauman problematiserar kulturarvet. Detta är ett utsnitt ur en intressant artikel. Att ta del av hela artiken ger en fördjupad bild av museernas arbete. dn.se/kultur.

 

* Sigtuna kommun satsar på sitt kulturarv från vikingatiden.Utställningen "Tusen år av konst, arkeologi och design". Från 1300-tale tvisas en raritet som föreställer helgonet Sansebastian

 

* "Vi är romer" visas på Forum för Levande Histora. Utställningen pågår året ut

 

BrittMaj Wikström

Ordförande

RKKH

 

 

Nyhetsbrev nr 2, december 2014

 

Välkommen till December månads nyhetsbrev från RKKH med spännande information om konstkulturens betydelse i livets olika skeden!
Vi önskar dig också välkommen till årsmötet 20 Mars 2015 Baldersgatan 1, 15-17 i Sjuksköterskornas Hus i Stockholm. Vi bjuder på lite frukt och kaffe/te. Du får även möjlighet att gå på rundvandring i huset med kunnig ledare. Medlemsskap kan du betala när du kommer om du inte är medlem. 
Föreningens intentioner
Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa verkar för att fler
människor i alla sammanhang ska aktivera sig som publik för
god konst. Likaså verkar den för att konstkulturens värden
för livskvalitet och hälsa ska bli väl tillvaratagna och för att
god konst ska bli lättillgänglig överallt, i vårdmiljöerna lika
väl som ute i samhället. Forskning  om  betydelsen av musik, bild, dans, och teater för livskvalitet och hälsa presenteras på föreningens hemsida samt via nyhetsbrev och på medlemmarnas dag. 
Medlemskap
Ett medlemskap löper på ett år med en avgift på100 kr för
enskild medlem, 150 kr för familjer samt 800 kr
för organisationer.
Ett medlemskap innebär i första hand ett stöd för föreningens verksamhet
samt möjlighet att deltaga vid medlemmarnas dag som arrangeras på
hösten varje år i Sjukköterskornas Hus, säte för SSF Svensk Sjuksköterskeförening på Baldersgatan 1 i Stockholm. Riksföreningen samarbetar med SSF genom Nätverket Estetik och Omvårdnad. Information om detta nätverk hittar du på SSF:s hemsida samt i Omvårdnadsmagasinet. Tidningen ger en bild av aktuell omvårdnadsforskning. 
Föreningens aktiviteter
Medlemmarnas dags program innehåller alltid ett flertal
kvalificerade föreläsare, utlottning av konstverk samt mingel med möjlighet
att knyta intressanta kontakter med personer inom RKKH´s nätverk. 
Under året genomförs också ett antal studiebesök till intressanta platser som
har anknytning till föreningens verksamhet. Som medlem i föreningen 
har du möjlighet att deltaga i dessa studiebesök till reducerad kostnad som medlem. 
Du/Ni är varmt välkomna att gå med i vår förening genom att sätta in
medlemsavgiften på vårt PlusGirokonto nr 304968-1. Skriv gärna vid
”meddelanden till mottagaren” ditt namn, adress och din epost-adress.
Ange där också inom vilket område du är verksam eller särskilt intresse.
Därefter sänder vi ert medlemskort. 
Önskar ni ej stå kvar i vårt register över intressenter så meddela detta
genom att svara på detta epostmeddelande.
Stefan Hedström, konstnär
Ledamot av styrelsen
info@stefanhedstrom.se
Ansvarig för hemsidan;
www.rkkh.n.nu
Britt-Maj Wikström, Professor
Ordförande
britt-maj@home.se

                            Några inledande tankar från ordföranden

Humaniora och estetiska ämnen i gymnasiet - behövs det! 
"Bildning och kultur hjälper oss att frstå världen, ger de långa siktlinjerna ..." skriver Stina Oscarsson på DN debatt. Hon mear att konsten är grunden för bildning. Men estetiska ämnen försvinner från gymnasiet!  Möjligen kan tanken bakom vara att effektivisera undervisningen. Men vad händer när våra studenter blir utan undervisning i exempelvis bild! Hur hanterar studenterna all reklam de möter! Om detta kan vi bara spekulera eller är det  ett dilemma vi inte vill se, eller kan vi finna svaret i forskningen. (kulturdebatt.dn.se) En intressant antologi i ämnet  är "Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter" av T. Forser & T. Karlsohn med 34 bidragsgivare, däribland Nina Björk, Sverker Sörlin. En text ger uttryck för att humaniora inte lever upp till "instrumentella krav på nytta". Frågan är om dessa krav måste uppfyllas.
Vi ser kopplingar till hälsa och välbefinnande. Men på det individuella planet är humaniora uttryck för människans ursprungliga behov att skapa och förmedla sina upplevelser. Ändå är humaniora en marginalfråga i vårt välfärdsbygge, trots att vi genom konsten kan nå fram till personlig utveckling och tillfredsställelse med våra liv. 
Britt-Maj Wikström, Professor 
Ordförande RKKH

                                     Information om pågående utställningar

Humbug eller ingenting
Narhan Shacher belyser ur en intressant vinkel Moderna Museets utställning med bla Jeff Koons. Han beskriver ”Den förtrollade dockteatern” av Cervantes. Kringresande skojare har bara ett tomt skäp. Åskådarna får betala inträde. Därefter får åskådarna veta att föreställningen bara kan ses av med rent blod, altså inga med judiskt eller muslimskt påbrå. Publikens osäkerhet är det viktigaste. ” Eller som en gammal romare slog fast: Världen vill bedragas, så låt den bedragas. När allt är konst mister begreppet sin innebörd. Konsten måste måste visa på en djärv revolt. Frågan som väcks; gör dessa konstnärer detta? Visar de på ”visionärt kurage som måste ha krävts för att trotsa ”den tidigare rådande minimalistiska hållningen” inom popkonsten” ”Konsten kan förändra våra liv, säger Jeff Koons. Ja, det finns bild, skrift och ton som berör oss så djupt att de blir en del av oss. Men det går inte att föreställa sig hur hans föremål skulle kunna gripa in i ett människoliv.” Frågan som väcks är; är det en skimrande yta över ingenting eller rent humbug för att återknyta till Cervantes och dockteatern. läs gärna vidare på: naranjal@gmal.com
Historisk spegling genom konsten
I DN 2014-10-05 skriver Ingela Lind om en intressant utställning på Nationalmuseum. Ryskt måleri 1800-talet till Stalin-tiden. Utställningen visas till januari 2015. Utställningen omfattar 65 målningar som tagit flera år att insamla. Utställningen ger oss möjlighet att begrunda storrysk nynationalism. Vi kan betrakta det småborgerliga livet och tsarväldets vräkighet. Konstnärliga experiment från 1900-talets början och står i skarp kontrast till propagandistiska bilder från Stalintiden. Det är en brokig men spännande utställning som visar en balanserad blandning. Det tidiga 1800-talets ryska konst på minner om svensk, tysk såväl som fransk konst. Denna inriktning avlöses av 1860-talets konst som är socialt medveten som målade den förtryckta ryska underklassens umbäranden.
Visuella intryck aktiverar hjärnan
Våra minnen triggas igång av visuell information. Att delta i en konstvisning stimulerar hjärnan på olika sätt. Många vågar uttrycka känslor och åsikter. Konstakademien i Stockholm visa en utställning som kopplar ihop måleri och tänkande. Utställningen är tidstypisk på så sätt att det teoretiska eller tänkandet tar öveer på bekostnad av den estetiska upplevelsen av måleriet. I dag ska den samtida konsten först och främst förstås, i andra hand upplevas. Vilka fördela respektive fördelar kan detta innebära för betraktaren och för stimulans av hjärnans aktivitet? Är klyftan mellan samtidskonsten och pupliken av godo eller av ondo. Lars O Ericsson menar att denna klyfta beror på våra attityder till konst inte förändras i samma takt som konsten själv. Att konsten förändras i snabb takt beror på att vi lever i en snabbt föränderlig värld. Konsten har förankring i verkligheten.Den stagnerar inte i en dynamisk värld. Detta borde innebära att "klyftan" bör betraktas som positivt.
Intressant byggnad
Aula Medica, Karolinska institutet
En magnifik,med väggar,tak och golv uppbyggda av trianglar. I entren möts besökaren av Ingegerd Råddmans elektroniska konstverk, ett elektroniskt poem med ett film av ett vattenfall, Forsakar i Skåne. I taket finns handslipade kristallkroner, ett av de sista arbetena som gjordes på Orrefors glasbruk.Väl värt ett besök!
Böcker att ta del av
Konstens motstånd
László Krasznahorkai, ungersk författare, vars romaner utspelar sig i tidlösa miljöer. "I betraktelser över konstverkets plats i en värld upplöst av teknologi och kommers", flyttas konstverken ut i periferin. Det är hoppfulla texter om konstens motstånd mot ett förutbestämt förfall. Utdrag från debattartikel av Ludwig Schmitz på kulturdebatt@dn.se.
Kulturpolitik
Karlsson, David.  En kulturutredning: pengar, konst och politik. Göteborg: Glänta, 2010. (Hälften fakta och hälften skönlitterär skildring av hur det var att vara sekreterare i den senaste kulturutredningen. Han och en till hoppade av utredningen i protest! Det här är den David Karlsson som är grundare av Nätverkstan i Göteborg, som ger ut böcker och håller i kurser och ex. en yrkesutbildning för internationella projektledare inom kultur - inte förvaltningsforskaren med samma namn).  
Nilsson, Sven. Kulturens nya vägar. (Riktigt bra faktabok som beskriver Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige)  Trycks inte upp längre, därför finns den som pdf på nätet:
http://www.polyvalent.se/kulturens_nya_vagar.pdf
 
David Karlsson är förvaltningsforskare vid Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet. Han har gjort en enkätundersökning som inkluderar alla ordinarie ansvariga kulturpolitiker i landets samtliga kommuner. 2652 besvarade enkäten.
http://www.spa.gu.se/digitalAssets/1377/1377047_david-karlsson-2001-sveriges-kommunala-kulturpolitiker-.pdf
 
Konferens rapport med text av Text av Lars Olov Bygren, Prof. em.
CSS är ett nytt tvärvetenskapligt centrum vid Karolinska Institutet för forskning och utbildning kring altruism, medkänsla och social hållbarhet på individ-, grupp-, verksamhets- och samhällsnivå. I fokus står begreppen medkänsla och altruism, och vilka faktorer och processer som skapar förutsättningar för social hållbarhet. Dess mål är att ta fram och sprida nya insikter och redskap som möjliggör utvärderingsbara insatser på kort och lång sikt. Läs gärna mer på www.css.ki.se

                                                  Kulturdebatten och Alice Bah Kuhnke

I Dagens Nyheter ger Björn Wiman ännu en bild av Alice Bah Kuhnkes programförklaring i DN. "En ansamling av floskulösa utfästelser, stundtals balanserades på pekoralets brant" Som forskar, delvis inom området, slås även jag av att kulturen ska vara "verktyg" till att förbättra allt i samhället, kultur på recept, eller som Wiman tar upp "befrämja ett ekologiskt hållbart samhälle" En liknelse slår mig - olika hälsokostpreparat som ska hjälpa mot de flesta krämpor och sjukdomar. Nu vet vi ju att så inte är fallet. Sant är däremot att de olika konstformerna betyder olika för olika människor. En del föredrar att läsa, en annan att lyssna på musik etc. Det viktiga är inte att "skriva ut kultur på recept" utan ge alla individer i samhället möjlighet att ta del av kultur. Men framför allt att bevara och ge möjlighet till kulturens utveckling och kulturens frihet. Läs gärna vidare på bjorn.wiman@dn.se
                                                                 
Efter hård kritik om att Alice Bah Kuhnke och hennes parti saknar kulturpolitiska visioner besvarar Kuhnke, kultur och demokratiminister, kritiken. Hon ger sin och regeringens syn på kulturpolitisk prioritering; "att kulturlivet ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas". Hon kommer att söka dialog med kulturlivet, vilket är glädjande läsning. Hon menar även att ett oberoende kulturliv skapar oersättliga värden genom intellektuell stimulans. "Den utmanar, får oss att ifrgasätta normer och skifta perspektiv." Därför är den främsta uppgiften att skapa förutsättningar som ger kulturen möjlighet att utvecklas i sin egen riktning. Intressant läsning på Dagens Nyheter debatt om regeringens kulturpolitik! För min del saknar jag konkreta förslag, texten påminner mig om en allmän text on kultur hämtad från en lärobok. Läs gärna hela Alice Bah Kuhnkes inlägge på; kulturdebatt@dn.se 
                                                                      ___________
Elin Cullhed beskriver i Dagens Nyheter sammanslagningen av kultur och demokrati. I en tid när den sociala tryggheten minskar är detta en tveksam väg att gå. Finns det en risk i att demokratibegreppet ska utsätta kulturen för en instrumentalisering, vilket skulle kunna innebära att kulturen inte längre får vara fri. Frågor som ställs: Hur fri är kulturen i dag? Vilka nås av konsten? Hur ska människor som inte har pengar, fungerande vård, social trygghet kinna utöva och ta del av kultur överhuvudtaget?kulturdebatt@dn.se
                                                                      ___________
Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter kommenterar Bah Kuhnke som i en intervju menar att kulturen är ett verktyg för att förnya demokratin. Men som Wiman säger -även  raka motsatsen. Kulturen är inte ett verktyg som ska åstadkomma  något. Konst är konst, varken god eller ond, den är vad vi människor gör den till. Enligt  Bengt Göransson, tidigare skol- och kulturminister är kulturpolitikens enda uppgift i ett samhälle är att ge kulturlivet så stor frihet som möjligt. Det är en plats för det oväntade och oönskade. Läs gärna vidare på: björn.wiman@dn.se
                                                                      ___________
 "Alice Bah Kunke Behöver Myndighete för kulturanalys" skriver David Karlsson, idéhistoriker, en myndighet som kan läggas ner" Denna myndighet  skulle kunna förse oss alla med kulturpolitisk orientering inte minst vår nya kulturminister. Nedläggning av myndigheten innebär försvagad demokratisk insyn i kulturpolitiken. 
                                                                      ___________
 
Läs gärna Jasenko Selimovic på DN kulturdebatt! Den syn på kulturpolitik han ger uttryck för bör präglas av diskussion om tidningsbranchens avtagande marknad med bibehållen kvalitet, stimulera kvaliteter hos teatrar och kulturinstitutioner, göra avvägningar mellan yttrandefrihet och konstnärlig frihet, mellan komersiell och offentlig financiering så så att de berikar varandra. I dag får vi i stället höra att kulturanslaget ska användas till att förbättra folkhälsan, göra världen grönare och mer invandrarvänlig Även om en omfattande forskning om konstens positiva inverkan på dess utövare, psykiskt och fysiskt, inte minst i forskning av Bygren, Theorell och Wikström bör inte detta faktum ligga till grund för den bedrivna  kulturpolitiken. Kulturen är alltför viktig för att låsas in i detta synsätt.
                                                                     

                                                                     Politiska beslut

Glädjande att regeringen fattade beslut om att medelhavsinstituten ska få leva vidar. Som argumenteras i DN av  Maria Schottenius. Ett citat från artikeln "... humaniora är samhällets baby som måste vårdas och utvecklas." Men undervisning i svenskt språk läggs ner, eller kan vi hoppas på en ändring! Svensklektorerna och eleverna i svenska bidrar till kunskap om Sverige. Det gäller litteratur, konst, musik, livsstil och turism. Sist i raden Terminologicentrum, ett centrum  för terminologi och fackspråk som har detta ansvar enligt Språklagen. Utdrag ur: maria.schottenius@dn.se
Kulturdebatten i detta nyhetsbrev avslutas med ord av Stina Oscarsson 
Hon menar att: "Debatten om den nya kulturministern har varit meningslös. Det beror på  att den verkliga konflikten inte har bennämnts ... konflikten mellan kapitalism och konst. Kulturpolitikens dilemma löses inte genom att byta kulturminister" Ytterligare ett tänkvärt citat: "Vi försöker förvandla konsten till ett verktyg i kapitalismens logik. Till spackel  för en havererad välfärdspolitik ska den nu lösa kapitalismens oförmåga att skapa een hållbar utveckling." För att få en mer nyanserad bild läs gärna hela inlägget på kulturdebatt@dn.se
          Estrid Ericson - en företagsam och stilbildande person 
Estrid Ericson, Svenskt Tenns skapare, vars smak var både mångkulturell och okontroversiell. Josef Frank var hennes främste samarbetspartner, en etablerad arkitekt från Österrike.  Estrid Ericsons okonventionella smak visar sig bland annat i influenser från altifrån svenskt allmoge, engelsk windsorstil till stram modernism. Föremål som kan lyftas fram är hennes tennkatt, tyget Elefant som hon formgav 1930 , samt vasen Ekollon. En vas som hon insprerades till när hon satte ekollon i vatten för att gro. Estrid Ericsons smak visar på en mix av stilar från när och fjärra och gammalt och nytt. Hon strävade efter en helhet av olika stilar viklet var hennes störsts förtjänst.

                                                        Tips om Uttryckande konstterapi!

”Jag vill få kontroll över, förstå och slutligen integrera de olika krafter som verkar inom mig. Det negativa, destruktiva tankar jag har om mig själv och mitt värde vill jag göra synliga så att de skall upphöra att utöva sitt inflytande över mig.
Jag vill uppleva mig själv som hel och sammanhängande! (Gyllensten, Olsson, Terapins gåva)
 
Nu har jag utökat terapitiderna i Uttryckande konstterapi till torsdagar och fredagar i Hälsans hus på Fjällgatan i Stockholm. Uttryckande konstterapi är psykoterapi med konstnärliga inslag. Vi diskuterar och gör reflektioner med bland annat bild, rörelse och ord; om ditt liv. 
En session tar 60 minuter. Terapin inleds med en ”prova på gång”, då du kan se om jag är en passlig terapeut för dig och om du tror att terapiformen passar dig. Sedan forsätter vi med ca två träffar till där vi ringar in problemställningen, därefter kan det egentliga terapeutiska arbetet börja. Oftast blir det en korttidsterapi med sammanlagt ca 15 sessioner. Då vi ses en gång i veckan. Under denna tid går vi tillbaka i ditt liv, ser och analyserar t.ex. tidiga anknytningsmönster. Förhoppningsvis kan problemen belysas och ge utrymme för nuet och goare livsmönster framöver. 

                                                            Lite om mig Marika Holm: 

Jag är skolad inom psykodynamisk psykoterapi, med steg 1utbildning från Svenska institutet för Uttryckande konstterapi.  Jag går regelbundet i handledning hos leg psykolog, leg psykoterapeut, vilket är ett krav för steg 1 terapeuter.  Till min grundutbildning är jag magister i bildpedagogik. Under min studietid 2007 – 2011 och efter examinationen har jag främst arbetat terapeutiskt med/om medelålderskriser samt mycket gamla personer med cancer och stroke diagnoser om existentiella frågor. Självfallet tar jag också emot yngre personer med andra problemställningar. E post: ikaholm@yaho Telefon: 070-360 97 45 Pris: ”Prova på”150:- därefter 700:- per gång.      
                                
                                                   GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
                                                       Önskar styrelsen för RKKH
Britt-Maj Wikström, Marianne Watz, Stefan Hedström, Gunnel Hall, Lars Olov Bygren, Jinger Bremberg

 

 

 

______________________________________________________

Nyhetsbrev nr 1 2014

 

Vi önskar dig välkommen till årsmötet 19 Mars 2014 Baldersgatan 1, 16-17 i Sjuksköterskornas Hus i Stockholm. Vi bjuder på lite frukt och kaffe/te. Du får även möjlighet att gå på rundvandring i huset med kunnig ledare. Medlemsskap kan du betala när du kommer om du inte är medlem.

 

Några inledande tankar från ordföranden 

 

Konst på arbetsplatsen.

Visst är det viktigt vad som hänger på väggen. Inte minst har konsten betydelse för den sociala miljön på arbetsplatsen. Det visar bland annat flera vetenskapliga studier, samt inte minst de 500 konstföreningar som finns på arbetsplatser i Sverige registrerade som medlemmar i Sveriges Konstförening. Det placerar Sverige i topp vid en internationell jämförelse. Men det är ändå knappt hälften mot de 1300 föreningar som fanns 2000. På 1970- och 1980-talen var föreningarna ännu fler. Orsaken till att de blir färre är flera kan vara strukturella, eller att företagen har minskat sitt stöd till konstföreningar, både det ekonomiska och möjligheten att använda viss arbetstid till att sköta föreningen.

              Det är idag vetenskapligt bevisat att konstupplevelser bidrar till en bättre hälsa. I flera studier har man med hjälp av de olika konstarterna kunnat sänka blodtrycket och minska användningen av mediciner. Vetenskapliga resultat som borde beaktas inte minst på arbetsplatser. Ett exempel på en aktiv konstförening är konstsektionen på SSAB som bildades 2009 och har runt 70 medlemmar. Verksamheten består dels av månatliga utställningar av regionalt och lokalt etablerade konstnärer, dels av kurser i måleri och kreativt skapande, besök med guidade visningar av aktuella utställningar både i Dalarna och utom länet, besök i konstnärers ateljéer samt gemensamma besök på konstrundorna i de olika kommunerna i Dalarna.

 

Sevärt besök på Kulturhuset i Stockholm

Konstnären Joan Jonas är en av pionjärerna inom performance och videokonsten. Nu ges för första gången en närmare presentation av hennes konst i Sverige. I videoverket "Reanimation" experimenterar Joan Jonas med collage och animation. Den isländske författaren Halldór Laxness har inspirerat. Videoverket "Reanimation" är ett pågående projekt som bearbetats i flera omgångar sedan det först visades. Verket påbörjades redan 2010 för Massachusetts Institute of Technology i Cambridge där Joan Jonas är verksam som professor. Joan Jonas har arbetat med performance sedan slutet av 60-talet. Hon kombinerar ofta video, installation, skulptur, måleri, foto och teckningar. Hon använder kameran och videon både som en dokumentation menävensom en förlängning av sina performances. Mytologi och sägner men även på senare tid de isländska sagornas värld. Ett besök som rekomenderas.

 

Återhämtning efter psykisk ohälsa med kulturens hjälp

Landstinget i Karlshamn satsar på att arbeta med ett helhetstänkande där områdena kultur, natur, konst, motion och kost samverkar för att förbättra hälsa och livskvaliteten hos vuxna med psykiska funktionsnedssättningar. De allra flesta som drabbas av psykisk ohälsa återhämtar sig med tiden. Det visar de senaste decenniernas forskning. Det är heller aldrig för sent att återhämta sig från psykisk ohälsa, utan det är möjligt även om man haft besvär i flera år. Flera faktorer samverkar i återhämtningsprocessen. En viktig drivkraft är hoppet om att livet kan förändras till det bättre. Det som gör denna kultursatsning unik är att den riktar sig mot återhämtning av psykisk ohälsa med kultur som redskap. En av föreläsarna beskrev hur personer med psykisk ohäsa med hjälp av kameran dokumenterar sin vardag. Bilderna utgör grunden för samtal.

 

Nytta är ett intressant begrepp

Vi ser kulturens kopplingar till hälsa och välbefinnande. Men på det individuella planet är kulturen uttryck för människans ursprungliga behov att skapa och förmedla sina upplevelser. Ändå är kulturen en marginalfråga i vårt välfärdsbygge, trots att vi genom konsten kan nå fram till personlig utveckling och tillfredsställelse med våra liv

Gå gärna in på Riksföreningens facebook grupp och ge dina synpunkter; är kulturen ett grundbehov.

 

Tavlor – nytt redskap i demensvården

Riksföreningen inbjöds att delta vid lunchmöte på SSF Sjuksköterskornas Hus om ämnet Bildsamtal i vardagen öppnar dörren till minnen och sinnen. Projektet bygger på ett pedagogiskt samtalsunderlag kring ett antal tavlor med motiv från Moderna Museet och Nationalmuseum. Det vänder sig till omvårdnadspersonal. Samtalsunderlaget har arbetats fram av konstpedagoger i samarbete med personer med erfarenhet av demenssjuka. Ett 15-tal demensboendenvisar gott resultat. Materialet ska på ett enkelt sätt inspirera till samtal som en del i vardagsrutinen utan att öka personalens redan tunga arbetsbörda.

Bildsamtal i vardagen är ett samarbete mellan Moderna museet, Nationalmuseum, Demensförbundet, Stockholms stad Äldreförvaltningar och Kultursamverkan. Drivande kraft och initiativtagare är Louise Kaplan Kultursamverkan. Hon har även generöst skänkt en uppsättning bilder till Riksföreningen Konstkultur och Hälsa.

 

 

Vad är konst - Några avslutande ord

Lars O Ericsson diskuterar i en krönika i Dagens Nyheter om, som Lars Vilks menar, att ”konsten gör framsteg”. Lars O Ericsson ställer motfrågan: ”Gör konsten framsteg?”   Framsteg och förändring bör inte förväxlas menar Lars O Ericsson. Framsteg är inte bara förändring utan innebär även förändring till det bättre. Medicinsk vetenskap har otvetydigt gjort framsteg. Men har konsten gjort framsteg som Lars Vilks menar? När det gäller konsten lyfter Lars O Ericsson fram Louvren där det finns fantastiska skulpturer som har 3000 till 4000 år på nacken. På vilket sätt skulle en itu sågad ko av Damien Hirst vara bättre än bysten av Nefertiti, gjord för 3500 år sedan? Annorlunda, men bättre?

Läs gärna mera utförligt på kultur@svd.se

 

Britt-Maj Wikström, Professor

Ordförande RKKH

  

Styrelseledamöter:

 

Maria Baczynski

Jinger Bremberg

Lars-Olov Bygren

Gunnel Hall

Stefan Hedström

Fatane Nik-khakian

Marianne Watz