Medlem

Medlemskap

Ett medlemskap löper på ett år med en avgift på100 kr för
enskild medlem, 150 kr för familjer samt 800 kr
för organisationer.

Du/Ni är varmt välkomna att gå med i vår förening genom att sätta in
medlemsavgift obs NYTT KONTO återkom i mars 2021, just nu pågår byte av bank. Skriv sedan gärna vid
(”meddelanden till mottagaren” ditt namn, adress och din epost-adress.
Ange där också inom vilket område du är verksam eller särskilt intresse.
Därefter sänder vi ert medlemskort.)

Obs Covidanpassning

Samtliga möten inkl medlemmarnas dag genomförs via

Videolänk!

 


Ett medlemskap innebär i första hand ett stöd för föreningens verksamhet
samt möjlighet att deltaga vid medlemmarnas dag som arrangeras på
hösten varje år i Sjukköterskornas Hus, säte för SSF Svensk Sjuksköterskeförening

på Baldersgatan 1, Stockholm. Riksföreningen samarbetar med SSF genom

Nätverket Estetik och Omvårdnad. Information om detta nätverk hittar du på

SSF:s hemsida samt i Omvårdnadsmagasinet. Tidningen ger en bild av aktuell

omvårdnadsforskning.