Styrelsens ledamöter

 

Britt-Maj Wikström, Professor (ordförande) britt-maj@home.se

 

Lars-Olov Bygren, Professor (sekreterare) lars.olov.bygren@ki.se

 

Jimmy Gustafsson, Konstpedagog jimmy.gustafsson@norrtalje.se

 

Gunnel Hall (Kassör) gunnel_hall@home.se

 

Stefan Hedström, Konstnär info@stefanhedstrom.se

 

Marianne Watz, Ledamot i Landstingsfullmäktige  marianne.watz@telia.com