Styrelsens ledamöter

 

Stefan Hedström, Konstnär (ordförande)

info@stefanhedstrom.se

 

Britt-Maj Wikström, Professor emeritus britt-maj@home.se

 

Lars-Olov Bygren, Professor emeritus lars.olov.bygren@ki.se

 

Gunnel Hall (Kassör) gunnel_hall@home.se

 

Marianne Watz,  tidigare ledamot i landstingsfullmäktige Stockholms läns landsting  samt tidigare ledamot av Sveriges riksdag. (sekreterare)

marianne.watz@telia.com