Medlemmarnas dag

 

VÄLKOMMEN till årets MEDLEMMARNAS DAG som äger rum i de vackra lokalerna på Baldersgatan 1.

Tid: TISDAGEN DEN 12 NOVEMBER 2019 KL 15 - 17 


DET BLIR INTRESSANTA FÖREDRAG, DELTAGARMINGEL MED FIKA OCH GOTT KAFFEBRÖD


FÖRELÄSARE:


HELENA LAMBERT

koreograf och projektledare från konstnärsgruppen berättar om hur de tillsammans skapar en koreografi över utvecklingen i Norrtälje stad utifrån dialog med invånarna. En del av STADSRÖRAS undersökning var tillsammans med en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Vad händer när den gruppen tar plats i människors vardag? Öppnar det upp för oväntade infallsvinklar som annars kanske inte uppmärksammats i stadsutvecklingsarbetet? Hur kan man jobba med att lyfta fram konsten demensperspektivet i utvecklingen av en stad?

 

SARA LINDSTRÖM

Kan dans, skriva, musik och teater fungera som buffert mot stress och psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända? Det ska provas i projektet ”Må bra med kultur”. Sara Lindström, koreograf och filmare berättar om pilotprojektet ”Må bra med kultur” som riktar sig till nyanlända personer som ligger i riskzonen för psykisk ohälsa. Projektet startades i september 2019 i Norrtälje, Farsta och Järfälla. Projektet låter ungdomar mellan 15-23 prova på en rad olika kulturella uttryck. Allt från måleri, musik och dans. Sara kommer att berätta om projektets uppbyggnad och innehåll. Under 2020 kommer projektet sprida sig till fler kommuner. ”Må bra med kultur” är initierat av region Stockholm och akademiskt primärvårdscentrum.


FRÅN STYRELSEN I RKKH MEDVERKAR FÖLJANDE;

BRITT-MAJ WIKSTRÖM Professor emeritus,  Ordförande

OLOF BYGREN Professor emeritus

MARIANNE WATZ fd Riksdagsledamot

STEFAN HEDSTRÖM Konstnär

JIMMY GUSTAVSSON Konstpedagog

 

VARMT VÄLKOMNA

 

 

 

Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa

Inbjudan till årets medlemmarnas Dag den 3/12 2018, kl 15-17.
Som vanligt träffas vi i Svensk Sjuksköterskeförenings vackra lokaler på Baldersgatan 1 i Stockholm.
Årets föreläsare är Eva Bojner Horwitz berättar om sitt arbete 
Hon är nytillträdd professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid KMH är docent i socialmedicin, kulturhälsoforskare, fysioterapeut och registrerad dans- och rörelseterapeut.
Eva undervisar och forskar inom musik/dans/teater och är framför allt intresserad av hälsa, kreativitet,  Artists in Residence (AiR) och utbildning för musiker i vårdsystem är två av hennes pågående projekt.
Eva är medgrundare och senast utbildningsansvarig vid Centrum för Social Hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet (KI).och har  författat bl.a. Kultur för hälsans skull” och ”Kulturhälsoboxen" – en bokserie som representerar områdena musik, dans, teater, film, bild och stillhet.
Anmälan görs genom att svara till: info@stefanhedstrom.se
Varmt välkommen!
 
Medlemskap i RKKH ger dig under 2018/19 möjlighet att utan kostnad delta i två konferenser där ny forskning och utvecklingsarbete presenteras. Dessutom kan du delta i guidade visningar på museer till reducerat pris. Du har även möjlighet att dela med dig av dina kulturupplevelser, eller berätta om din egen verksamhet inom området kultur och hälsa. Medlemsavgiften för enskild person kan sättas in på Postgiro 304968-1 eller betalas vid ankomsten.
Boka redan nu in medlemmarnas Dag 3/12 2018 15.00-17.00!
Föreningens intentioner
Riksföreningen för Konst Kultur och Hälsa verkar för att människor i alla sammanhang ska aktivera sig som publik för konst. Likaså verkar den för att konstkulturens värden
för livskvalitet och hälsa ska bli väl tillvaratagna, att god konst ska bli lättillgänglig, i vårdmiljöerna lika väl som ute i samhället. Forskning om betydelsen av musik, bild, dans, och teater för livskvalitet och hälsa presenteras på föreningens hemsida samt via nyhetsbrev och på medlemmarnas dag.
Britt-Maj Wikström, ordförande

GDPR

Du har säkert hört talas om GDPR och den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 och som syftar till att stärka den enskildes integritet. Med anledning av detta vill vi upplysa dig om att vi har uppdaterat vår integritetspolicy.

Dina personuppgifter, som till exempel namn, adress, e-mail, telefonnummer och uppgifter som du registrerat självmant hos oss, lagras på ett tryggt och säkert sätt i våra system.

Du finns även med på de listor från systemet som vi använder för att skicka ut nyhetsbrev. Nyhetsbrev skickas till angivna e-postadresser. Om du inte vill ha utskick från oss kan du när som helst 
avregistrera dig genom att svara till info@stefanhedstrom.se

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Riksföreningen för Konstkultur och Hälsa
Medlemmarnas dag den 24 november 2017 kl 15-17
Plats: Sjuksköterskornas hus, Stockholm.

Föredrag om utställningen ”Kännbart” dess utveckling och resultat. Den visade exempel på möjligheter för personer med synnedsättning/synbortfall, hörselnedsättning/hörsel bortfall eller bådadera att uppleva och skapa bildkonst, skulptur och musik.
I ett exempel beskrev i video en förstagenerationens invandrare från Chile, som hade hörselbortfall från födseln och synbortfall som vuxen hur hon för första gången lärde sig teckenspråk här i Sverige. Spanska och senare svenska hade hon lärt sig genom läppavläsning när hon var seende och talet var överraskande välmodulerat trots att hon aldrig hade hört det själv. Bildkonst upplevde hon nu med sina två funktionsnedsättningar genom beskrivningar via teckenspråk tolkade i hennes hand och genom hennes minnen av färger kunde hon återskapa bilderna mentalt. Skulptur och den egna konsten upplevdes genom känseln i händerna. Hennes konst var först keramisk gärna som mosaik och senast var det blandtekniskt måleri med relief.
Den beskrivna utställningen bestod av konst som alla kunde delta i, seende och hörande eller ej. Den var skapad i många avgränsade projekt och upplevelserna faciliterades av sammanlagt 17 personer. Ett exempel var en urholkad stor trädstam gjort med tanke på taktila upplevelser kombinerat med vibration för musikupplevelse. Musik var också representerat genom en flera meter stor trumma som man kunde uppleva i gemenskap. Det fanns en massageorgel med luftpuffar, dansarrangemang för blin dansare, luktstol och tårta med dofter och annat. Spin-off effekt var bland annat guidutbildningen av de 17 facilitatörerna med hopp om vidare spridning av den färdigheten.
Dagen fortsatte till Sven-Harrys konstmuseum med en itroduktion av tillskapandet av utställningen Konst och vetenskap. Beskrivningen av tillblivelsen speglade svårigheten med kombinationen som krävde hög grad av anpassning mellan vetenskaparna och de museala aspekterna. Kompromissen blev att informationen om vad de avbildningar som visades avbildade fick större utrymme än de metaforer som konsten kunde bidra med. Bilderna var givetvis vackra, nominerade av vetenskaparna.

Nästa möte 11 januari 2018 kl 13.

Sekreterare Justeras
Olle Bygren Britt-Maj Wikström

 

 

Riksföreningen för Konstkultur och Hälsa

Inbjudan till årets medlemmarnas Dag den 23/11 2017, kl 15-17.

Som vanligt träffas vi i Svensk Sjuksköterskeförenings vackra lokaler på Baldersgatan 1 i Stockholm. Vi bjuder på föreläsning tillsammans med Annika Ottander, curator för utställningen Kännbart. utställningen undersöker vi hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser lika dana? Spelar det någon roll?Annika är konstnär, beteendevetare och utställningsformgivare. I Kännbart arbetar hon särskilt curatoriellt, med vandringsutställningen, workshops och utvärderingar. Efter föreläsningen gör vi ett besök på Sven Harrys konstmuseeum till reducerat pris. Kl 17 möter vi utställningsproducent Joshua Webber som ger oss en introduktion till utställningen ”Den osynliga kroppen - konst i vetenskapen”.

Anmälan görs genom att svara till: info@stefanhedstrom.se

Varmt välkommen!

 

 

 

 

Riksföreningen för Konstkultur och Hälsa inbjuder till Konferens och medlemmarnas dag 2016

Styrelsen, som består av Stefan Hedström, Marianne Watz, Lars Olov Bygren, Jimmy Gustafsson och ordföranden Britt-Maj Wikström, inbjuder till Konferens 25 Oktober 2016 mellan 14.00 och 16.00. Riksföreningens bjuder på frukt och kaffe med en god kaka. Konferensen fokuserar på stimulans för äldre med konstens hjälp och museers roll att förmedla konst för denna grupp. Många spännande föreläsare delar med sig av sina erfarenheter. 
Vi erbjuder även visning av husets konst av Jimmy Gustafsson konstpedagog på Norrtälje konsthall. Som vanligt är konferensen i Sjuksköterskornas Hus, Baldersgatan 1, Stockholm, en vacker byggnad med gamla anor. Du kan även berätta om din egen verksamhet inom området kultur oh hälsa.
Medlemskap och blivande medlemskap i RKKH ger dig möjlighet att utan kostnad delta i denna konferens. Dessutom kan du delta i guidad visning av erfarna konstvetare på Thielska galleriets utställning till reducerat pris den 15 November klockan 14.00 
Avgiften, 100 Kr kan du sätta in på Plusgiro 304968-1 eller vid ankomsten till museet respektive konferensen.
Önskar du vårt nyhetsbrev kontakta webb ansvarig Stefan Hedström på info@stefanhedstrom.se som även tar emot anmälningar till ovan nämnda aktiviteter.
Väl mött
Britt-Maj Wikström, Professor
Ordförande RKKH
PROGRAM:
Tisdag 25 oktober 14.00 – 16.00
Plats Sjuksköterskernas hus, Baldersgatan 1, Stockholm
KL 14:00 Inledande mingel 
KL 14:10 Professor Britt-Maj Wikström Ordförande välkomnar till seminariedagen och talar om sambandet mellan konst-kultur och psykisk och fysisk hälsa och livsglädje. ”Konstbilden som ett pedagogiskt redskap är idag väl utvecklat och ett flertal vetenskapliga studier finns inom området. Vi får dock inte glömma bort att konsten har ett egenvärde”.
KL 14:25 – 14:55 Miriam Brocknäs - äldrepedagog i Upplands-Bro kommun som kommer berätta om sitt arbete med kreativt skapande och personer med demenssjukdom. 
KL 14:55 -15:15 Paus och Mingel med dryck och tilltugg
Samt Kulturlotteriet – en hemlig vinst lottas ut. Exempel på tidigare års vinster är tavlor, skulptur och böcker.
KL 15:15 -15:45 Lars Ahlin - kulturmäklare i Södertälje Kultur 365 som syftar till att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun
15:45 – 16:00 Lars-Olov Bygren – Professor emeritus, social medicin
Berättar om Förändringar i kulturdeltagande och förändringar i sambandet mellan deltagande och hälsa kan studeras med avseende på person, plats och period. Vad kan vi förvänta sig för resultat?
16:00 Avslutning

 

 

 

 

Riksföreningen KonstKultur  och Hälsa
Medlemmarnas dag  Program 2015

Tisdag 3 november 15.00 – 17.00

Plats Sjuksköterskernas hus, Baldersgatan 1, Stockholm

Program:
KL 15:00  Inledande mingel
KL 15:15  Professor Britt-Maj Wikström Ordförande samt Stefan Hedström Konstnär och programansvarig välkomnar till seminariedagen
KL 15:20 – 15:35  Anna Toresdotter – Konstnär
Hon var för några år sedan med och ledde en studie tillsammans med professor Britt-Maj Wikström om konstsamtal i grupp. Efter det har hon med goda resultat implementerat delar av den metod hon tagit fram i sin verksamhet både i konstvärlden och i skolor. Något hon gärna delar med sig av.
KL 15:35 -16:05  Emelie Miller –Forskningsassistent
”Fantasin har jag ändå kvar”Föreläsningen bygger på en studie om Alzheimers sjukdom och konstnärlig förmåga, där deltagarna först fick måla enligt instruktioner och sedan fick full konstnärlig frihet. Deltagarna målade mer när de fick måla vad de ville. En konstnärlig utveckling sågs också. Målandet väckte även minnen till liv och gav upphov till många samtal och skratt.Den viktigaste slutsatsen av studien är att människor med Alzheimers har en stor förmåga till konstnärligt skapande.
KL 16:05 -16:25  Mingelpaus med dryck och tilltugg
Utlottning av konstverk.
KL 16:25 – 16:45  Marika Holm - Uttryckande konstterapeut
Berättar om projektet Kulturella rendezvous som producerar digitalkultur för att distribueras till olika sammanhang där människor inte kan ta sig till kulturevenemang. Då kan man konsumera professionell kultur via digital Tv kanalen DLA play. Tex på sjukhus eller vård och omsorgsboenden.
16:45 – 17:00  Lars-Olov Bygren – Professor emeritus, social medicin
Berättar om sin forskning runt ”Förvärvad ärftlighet” som låg till grund för BBC dokumentären ”the ghost in your genes". (Finns att se på Youtube)
17:00  Avslutning

 

Se tidigare program nedan:

 

MEDLEMMARNAS DAG Måndagen den 6 Oktober 2014 kl:16.00-18.00

Plats: Sjuksköterskernas hus, Baldersgatan 1, Stockholm

Föreningen arbetar tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening i Nätverket Estetik och Omvårdnad för att fler människor ska träffas och diskutera sina erfarenheter av vad kultur kan betyda för hälsa och välbefinnande. Vi vänder oss nu till Dig för att ge Dig möjlighet att  att träffa likasinnade. Kanske har också just du ett ämne inom området KonstKultur och Hälsa du gärna vill dela med dig av i ett anförande på medlemmarnas dag, då är du varmt välkommen att höra av dig till Britt-Maj Wikström.
Vi finns  på Baldersgatan 1 i Stockholm. Hit hittar du enkelt från Tekniska Högskolans Tunnelbanestation. Baldersgatan ligger på motsatt sida av Valhallavägen med endast ett par minuters gångväg. Den lokal vi finns i är Sjuksköterskornas Hus, en vacker byggnad med gamla anor. 
Mötet äger rum den 6:e Oktober 16.00-18.00
För att delta ska du vara medlem. Medlemsskapet är 100 kronor och kan lösas vid ankomsten. I medlemskapet bjuder vi alla deltagare på en bok i ämnet som utgivits på Studentlitteratur och beskriver hur konst och kultur påverkar hälsa och välbefinnande. 

Anmälan sker genom att skicka e-postmedd. till: info@stefanhedstrom.se

Vi bjuder på frukt och kaffe
Om du vill läsa mer om betydelsen av bokläsning, musik, bild, dans, och teater för livskvalitet och hälsa kan vi rekommendera föreningens hemsida www.rkkh.n.nu

 

Gå också gärna in på vår Facebook-grupp och gilla oss så får ni fortlöpande information

om vår verksamhet: 

Riksföreningen KonstKultur och Hälsa

 

Britt-Maj Wikström, Professor

Ordförande

britt-maj@home.se

www.artsforhealth.com

 

Medlemmarnas dag  Program

 

6 Oktober 16.00 – 18.00

Plats Sjuksköterskernas hus, Baldersgatan 1, Stockholm

 

Professor Britt-Maj Wikström Ordförande,  Välkomnar till seminariedagen


KL 16:00 – 16:17

Louise Kaplan – Driver företaget Kultursamverkan

Bildsamtal i vardagen – öppnar dörren till minnen och sinnen. 

 

KL 16:17 -16:34
Torgny Sandgren – Generalsekreterare, SKOM – Sveriges Musik- och Kulturskoleråd

Samarbete mellan kultur- och musikskolor.

 

KL 16:34 – 16:49

Charlotte Rönnlund - Konstnär
Den psykiska ohälsan och måleriet

 

KL 16:49 -17:09

Mingel  och fika 

Utlottning av konstverk.

Utdelning av boken "Estetik och omvårdnad" förf. Professor Britt-Maj Wikström - till samtliga deltagare.

 

KL 17:09 – 17:26

Annika Berg-Frykholm - journalist
Om konsten och livet – en bok om konstnärskapets lycka och vedermödor. Frågan är Varför håller dom på? 23 konstnärer inpå livet.

 

KL 17:26 - 17:43
Eva Solhäll -  Psykoterapeut & driver Solberga Uttryckandekonst och Trädgård
Natur och Skapande ger meningsfull förändring


KL17:43 – 18:00

Jimmy Gustavsson – Konstpedagog

Möten med minnen. Konstvisning för  alzheimersjuka.


KL 18:00  Professor Lars-Olov Bygren avslutar och rapporterar om mycket intressanta forskningsresultat: Barns bokläsning och prognosen att uppleva femtioårsdagen!

 

 

 

 

www.rkkh.n.nu

Föreningens intentioner

Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa verkar för att fler
människor i alla sammanhang ska aktivera sig som publik för
god konst. Likaså verkar den för att konstkulturens värden                                                   
för livskvalitet och hälsa ska bli väl tillvaratagna och för att
god konst ska bli lättillgänglig överallt, i vårdmiljöerna lika
väl som ute i samhället. Forskning  om  betydelsen av musik, bild, dans, och teater för livskvalitet och hälsa presenteras på föreningens hemsida samt via nyhetsbrev och på medlemmarnas dag.

 

Medlemskap

Ett medlemskap löper på ett år med en avgift på100 kr för
enskild medlem, 150 kr för familjer samt 800 kr
för organisationer.
Ett medlemskap innebär i första hand ett stöd för föreningens verksamhet
samt möjlighet att deltaga vid medlemmarnas dag som arrangeras på
hösten varje år i Sjukköterskornas Hus, säte för SSF Svensk Sjuksköterskeföreningpå Baldersgatan 1, Stockholm. Riksföreningen samarbetar med SSF genom Nätverket Estetik och Omvårdnad. Information om detta nätverk hittar du på SSF:s hemsida samt i Omvårdnadsmagasinet. Tidningen ger en bild av aktuell omvårdnadsforskning.

 

Föreningens aktiviteter

Medlemmarnas dags program innehåller alltid ett flertal
kvalificerade föreläsare, utlottning av konstverk samt mingel med möjlighet
att knyta intressanta kontakter med personer inom RKKH´s nätverk. Under året genomförs också ett antal studiebesök till intressanta platser som har anknytning till föreningens verksamhet. Som medlem i föreningen har du möjlighet att deltaga i dessa studiebesök till reducerad kostnad som medlem. 

Du/Ni är varmt välkomna att gå med i vår förening genom att sätta in
medlemsavgiften på vårt PlusGirokonto nr 304968-1. Skriv gärna vid
”meddelanden till mottagaren” ditt namn, adress och din epost-adress.
Ange där också inom vilket område du är verksam eller särskilt intresse.
Därefter sänder vi ert medlemskort.

 

 

 

 

 

Riksföreningen KonstKultur  och Hälsa

Medlemmarnas dag 2013 Program

 

2 Oktober 14 -17.00 Plats: Landstingshuset, Hanverkaregatan 45 Stockholm i Skärgårdssalen

Professor Britt-Maj Wikström Ordförande,  Välkomnar till seminariedagen 

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd

Öppningsanförande

 

KL 14:00 - 14:15

Irené Carlson - Konst konsult Carlson Art Berättar om sitt arbete samt informerar om Affordable Art Fair 

KL 14:15-14:40 Sven Sandström - Professor konstvetenskap Konsthistoriker & kunskapsteoretiker - Talar om konst på sjukhus  

KL 14:40 -14:55 Teres Elfström - Psykoterapeut Talar om "Skrivandets läkande kraft"

samt utdelning av material

KL 14:55 - 15:20 Mingel  och fika

KL 15:20 -15:35 Maria Baczynski - Röstpedagog - sjunger olika stycken under minglet Talar om "Röstens läkande kraft"

KL 15:35 -15:50 Amanda Ames - Produktdesigner Hur design kan hjälpa till att främja vår fysiska identitet

KL15:50 -16:15 Töres Theorell - Professor emeritus

Kommer att belysa senaste forskning om alexithymi och musik

KL16:15 -16:30 Stefan Hedström - Konstnär Berättar om sitt konstnärskap Skänker ett konstverk till kvällens utlottning.

KL16:30 -16:40

Utlottning av konstverket samt utlottning av 6st biljetter till Affordable Art Fair(inträde för två pers/biljett)  värde 250kr

Andreas Wanitzky, fotograf - informerar även om nästa års utlottning

KL 16:40 -17:00  Professor Lars Olof Bygren, Professor Sven Sandström & Professor Britt-Maj Wikström Ordförande Frågor & Avslutning